Foreldreutvalget (FAU)

Foreldrekontakter og FAU på Fagerholt skole

For å få et bra skolemiljø på Fagerholt skole er vi avhengig av et godt samarbeid mellom skolen og foreldre. Alle klasser på Fagerholt skole velger derfor to foreldrekontakter i starten av skoleåret (vara overtar påfølgende skoleår). Foreldrekontakter har ansvar for å være et bindeledd mellom foreldrene og kontaktlæreren, bidra til å skape et godt læringsmiljø og et godt fellesskap i foreldregruppen. 

Foreldrekontaktene er også klassens representanter i FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg). FAU er foreldregruppens talerør og skal være en god samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill til skolen, men også ta opp saker på eget initiativ.  

Dersom det er noe du/foreldregruppen ønsker å ta opp, kan du snakke med foreldrekontakten i klassen. FAU-ledelsen kan også kontaktes. Taushetsplikten gjelder for alle foreldre som er engasjert som foreldrekontakter, i FAU og i skolens samarbeidsutvalg (SU). 

Med hilsen
Johan Kristian Andreasen (FAU-leder), johan.k.andreasen@gmail.com, 97524586
Lars Gunnar Jansen (FAU-nestleder), larsgunnar.jansen@gmail.com, 97516133