Skoleruta

Skolen følger den interkommunale skoleruta for 2023-2024, med to unntak:

  • Torsdag 19. oktober er skole og SFO stengt,
  • Tirsdag 2. april etter påskeferien er skole og SFO åpen.  

    SFO er stengt i uke 27-28-29-30 sommeren 2023, i tillegg til fem planleggingsdager i løpet av skoleåret 22/23.