Samtykker

Skolen trenger ulike samtykker fra foresatte. Det kan være alt fra samtykke om bruk av bilder til overføring av informasjon mellom vår skole og en annen skole (overgang til ungdomsskole eller ved flytting). Samtykkeskjemaer blir som regel sendt ut til foresatte gjennom Visma. Du kan når som helst endre ditt samtykke ved å ta kontakt med skolen.
Her er en oversikt over de samtykkene som er sendt ut i Visma:

Bilder av elever i fellesarealer og trykksaker

Er det greit at bilder av eleven kan brukes i skolen/SFO sine fellesarealer og i deres trykte medier?

Bilder brukes gjerne på flere områder i skolen. Hvert av disse områdene krever samtykke fra foreldre. Bilder som ikke er av historisk verdi slettes senest etter endt skolegang.
Skolen vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder eller film av elevene til journalistiske formål.

Bruk av bilder og film på skolens hjemmesider
Er det greit at det tas bilder og film av eleven og at disse kan benyttes på skolens hjemmesider etter Datatilsynets retningslinjer?

 Skolenes hjemmesider er viktige i kommunikasjonen mellom hjem, SFO og skole. De bruker gjerne bilder for å gjøre sidene mer levende og spennende for elever og foreldre. Foreldrene må gi sitt samtykke for at skolen skal kunne ta bilder og film av barnet og bruke dette videre. Bilder og filmer som ikke er av historisk verdi slettes senest etter endt skolegang.
Skolen vil ikke frigi digitale bilde- og filmkopier av eleven uten spesifikt samtykke fra de foresatte.
Skolen vil ikke ta bilder og film av elevene når de er svært lettkledde.
Bilder og filmer som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.
Skolen vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder og film av barna til journalistiske formål.

Skolefotograf
Samtykker du til at skolefotograf kan ta bilde av eleven?

 Skolefotografering er en av flere anledninger hvor det er aktuelt å ta bilder i skolesammenheng, og de fleste skolene benytter seg av ekstern fotograf. For å kunne ta bilder og bruke dem lovlig, for eksempel i en skolekatalog eller i skoleadministrativt system, må samtykke innhentes på forhånd. 

Jod-tabletter i beredskap
Er det greit at skolen gir ditt barn jod dersom situasjonen skulle tilsi det?

 Kommunen har opprettet beredskapslager med jod-tabletter ute på skolene. Dersom beredskapen økes på grunn av fare for radioaktivt nedfall er det viktig at barna inntar tilmålt dose som forebyggende tiltak. Jod-tabletter vil ikke deles ut før skolen får beskjed om det fra sentralt hold.

Tillatelse til å overføre informasjon til ny skole ved skolebytte
Er det greit at all informasjon kan overføres til ny skole ved skolebytte/flytting?

 I følge Opplæringsloven § 15-10 må skolen innhente tillatelse fra foreldre/foresatte til å overføre informasjon om eleven til ny skole ved skolebytte.
Ved skolebytte innad i kommunen, og ved flytting fra kommunale skoler i Kristiansand, skal ny skole få all informasjon som er nødvendig for å oppfylle retten til grunnopplæringen og retten til dokumentasjon på opplæringen. Dette gjelder utelukkende tidligere fag, karakterer og fravær som skal føres på vitnemål, og kartlegging av elever med rett til særskilt språkopplæring. Denne informasjonen overføres automatisk.
Samtykket gir skolen tillatelse til å overføre annen informasjon om eleven til ny skole ved skolebytte.
Slik informasjon kan blant annet være dokumenter vedrørende spesialundervisning, skolemiljø, faglig tilrettelegging, møtereferater og annen informasjon som tidligere er blitt formidlet mellom hjem, skole og andre tjenester.

Gis samtykke blir all informasjon overført til ny skole.
Gis ikke samtykke overføres kun nødvendig informasjon.
Det er viktig at begge foreldrene er enige om dette.