Biblioteket

Skolebiblioteket på Fagerholt skole ligger sentralt plassert i bygget. Det er åpent hele skoledagen, og alle trinn har faste timer på biblioteket. Elevene har eget lånekort som kan brukes både på skolen og på folkebiblioteket. Det kjøpes hvert år inn nye, spennende bøker i mange ulike sjangere.

Det er viktig at elevene behandler bøkene på en fin måte og leverer dem til avtalt tid. Skadede og tapte bøker må erstattes. Lånetiden på bøker er 4 uker. 13 elever på 7. trinn har fått jobb som bibliotekassistenter. Jobben deres går ut på å rydde på biblioteket, anbefale bøker, komme med forslag til innkjøp av nye bøker, og å lage utstillinger. Disse gjør en fremragende jobb, og er en svært viktig ressurs for skolebiblioteket.

De siste årene har vi satset på å øke leselysten blant elevene på skolen. Gode leseferdigheter er viktig i alle fag, og vi ønsker at alle foreldre oppfordrer sine barn til å lese hver dag. En tur innom folkebiblioteket er også å anbefale.

Kirsti Myhre
Annette Wannebo Gjerseth
Bibliotekansvarlige