Publisert: 16. november 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Rachel Homme

Bokstavfest.

Endelig har vi vært gjennom alle bokstavlydene i alfabetet og 1. trinn har hatt fest.

Det var en fredag tidlig i  november som var merkedagen.

Det ble en annerledes skoledag med ballonger, sang og andre skoleaktiviteter enn vanlig.

Vi startet dagen med fellessamling med sang og dikt. Etter friminutt har vi kost oss med bokstavjakt, lagd ord med bokstavkjeks og spist ordene.

Siste time lagde vi bokstavskilt med første lyd i navnet vårt. Dette var gøy.

Til og med rektor kom innom på festen å lagde sitt eget skilt, som nå henger på rektors kontor.🙂

Dagen ble avsluttet med diplomutdeling.