Publisert: 19. januar 2024 | Sist endret: 19. januar 2024 | Forfatter: Stig Atter

Digital veileder

FAU og skolen gjennomførte i høst en undersøkelse blant foreldrene som handlet om barnas digitale hverdag.
På bakgrunn av resultatene fra denne undersøkelsen har FAU og skolen sammen utviklet en veileder for foreldre på Fagerholt skole.
Veilederen tar for seg tre hovedtemaer:

1. Mobilbruk
2. Sosiale medier
3. Gaming.

Vårt ønske er at veilederen blir et nyttig verktøy for den viktige dialogen i foreldregruppen på foreldremøter, nettverkssamlinger og ellers i hverdagen.

Du kan finne veilederen på skolens hjemmeside ved å trykke på "Meny" og "Satsninger og planer".