Publisert: 27. januar 2024 | Sist endret: aldri | Forfatter: Stig Atter

Buss fra skolen

Fagerholt skole og FAU har fått informasjon om at en del elever tar bussen hjem fra skolen. Ut fra våre opplysninger er det mange som ikke betaler for billett. Mange tar også en snarvei til busstopp ved gangbro, noe som innebærer en trafikkfarlig overgang over hovedveien. FAU har meldt saken til AKT som kommer til å gjennomføre hyppige kontroller på denne ruta i tiden fremover. FAU og skolen oppfordrer elever til å gå/sykle til og fra skolen. Elever som har tillatelse fra foreldre til å ta buss, forventes å betale for billetten.

Hilsen FAU og skolen