Meny
Velg seksjon Forside
Lindebøskauen 101 4625 Flekkerøy Vis på kart
Telefon: 38007480 Send oss e-post
Redaktør: Marianne Jonassen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Informasjon om ventekarantene kan du lese mer om her på lenke

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/innforer-ventekarantene/


Når skal elever ikke møte på skolen?

Elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og elever.De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 

For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider. 


Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. 

Lokalt gitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.

Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22.

Regjeringen vil se videre på om det finnes andre alternativer for hvordan standpunktkarakterene kan forsterkes, for eksempel med en form for ekstern vurdering.– Karakterene elevene får må være riktige og rettferdige, så langt det lar seg gjøre. Det er bra både for den enkelte elev og de andre elevene man konkurrerer mot i opptaket til videregående opplæring og høyere utdanning. Når vi nå må avlyse skriftlig eksamen, er det derfor viktig at vi ser på andre muligheter for en ekstern vurdering, i tillegg til å legge opp til ekstra støtte rundt arbeidet med standpunktvurdering denne våren- sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.


Velkommen til informasjonsmøte ifm søknad til videregående skoler. Møtet vil være digitalt på Teams pga smittevern.

Jeg anbefaler at dere går inn her og ser på de ulike programområdene i forkant . Lenke: https://www.vilbli.no/nb/nb/no

Dere vil få invitasjon på mail med forklaring om hvordan dere logger dere på over nyttår!

 Inger Margrethe 

 


21. oktober arrangerte skolen årets aksjonsdag og i år gikk pengene til Operasjon Dagsverk og Strømmestiftelsens prosjekt i Sør-Sudan og Uganda.

Tema for årets aksjon var "push grensene" og elevrådets aksjonskomite gjorde en flott jobb med å informere om prosjektet i alle klassene og organiseringen av selve aksjonsdagen.

Nå er alle pengene talt opp og i år kom det inn hele 38605 kroner til prosjektet et gjennomsnitt på 211 kr per elev. Aksjonskomiteen hadde satt et mål om å få inn ca 30 000 kroner og vi er så takknemlige til alle arbeidsgivere, både bedrifter, foreldre og andre familiemedlemmer som ansatte elevene våre for en dag og bidro til dette flotte resultatet.

Vi vet at pengene vil bety en stor forskjell for ungdommer som er med i Strømmestiftelsens program for unge flyktninger.

 


Lindebøskauen skole er i perioden 2019-2024 Lærerutdanningsskole for 8-13 utdanningene ved UiA. Det betyr at skolen i denne perioden skal samarbeide med UiA om å gi praksis til studenter på 5-årig integrert lektorutdanning og PPU. Skolen har denne høsten 19 studenter som  er 3.års-studenter på lektorutdanningen/ PPU. Disse har i uke 41-47 en praksisperiode som skal bestå av 2 dager observasjon av skolens faglærere, 4.5uker med undervisning der faglærer deltar og veileder, samt 1uke skoleovertakelse SOT (uke 46). For skolen betyr dette at lærerne ved Lindebøskauen skole skal være borte fra skolen og drive eget utviklingsarbeid mens studentene "overtar" skolen i uka 46. Ettersom covid19 setter begrensinger for å reise bort å arbeide med utviklingsarbeidet, har skolen valgt denne gangen å bli på øya å bruke kantina i Flekkerøyhallen. Fokuset vil i denne uken være å arbeide videre med skolens implementering av Læreplanen  LK20. Klasser og elever er informert om SOT-uken.

Dersom det skulle være andre spørsmål relatert til dette samarbeidet med UiA, kan dere ta kontakt med kontaktlærer eller rektor.


Førstkommende onsdag gjennomfører vi vår årlige aksjonsdag. Elevrådet har bestemt at vi også i år skal være med på Operasjon Dagsverk sitt prosjekt. I år går midlene til Stømmestiftelsens arbeid blant ungdommer som har flyktet til Uganda på grunn av borgerkrig i hjemlandet Sør-Sudan. I flyktningeleirene der de nå bor, tilbys de å delta i livsmestringsgrupper som hjelper dem blant annet med traumebehandling og utdanning. Les mer her: https://www.od.no/pushgrensene

Elevene skal bruke onsdag 21.oktober til å utføre et dagsverk hvor betalingen for dette skal gå til prosjektet. De har den siste uken jobbet for å skaffe seg arbeid, enten hjemme, hos noen i familien, i en bedrift eller de har funnet på kreative prosjekter hvor inntektene skal gå til Operasjon dagsverk. 

Dersom du er arbeidsgiver og skal betale for dagsverket (helt frivillig hvor stor eller liten betaling man kan bidra med),betal digitalt ved å gå inn på http://betale.od.no

Sammen kan vi være med å hjelpe over 10000 ungdommer fra Sør- Sudan til å pushe sine grenser og få nye muligheter og en bedre fremtid.


I disse dager arbeides det blant annet ved Lindebø. Dette gir økt trafikktrykk i området, og myke trafikanter må derfor vær klar over mer trafikkert skolevei. Morgenene er mørkere, og det er derfor viktig å påminne elevene om refleksbruk.

Går du uten refleks vil en bilist i 50 km/t kun ha 2 sekunder på å se deg. Bruker du refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet (Trygg Trafikk).