Meny
Velg seksjon Forside
Lindebøskauen 101 4625 Flekkerøy Vis på kart
Telefon: 38007480 Send oss e-post
Redaktør: Marianne Jonassen
Det er 9 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Natteravntjenesten i Kristiansand drives av natteravnkomiteen, opprettet av bystyret og bestående av frivillige representanter for samarbeidspartnere og brukere, samt politikere og fagetater. Natteravnene er på vandring hver lørdagsnatt mellom kl 23.00 og 03.00. Lørdag 14.12.19 er Lindebøskauen skole sin tur til å stille med foresatte. Som tenåringsforelder, vil natteravntjeneste være en fin anledning for deg til innsikt i det som skjer på byens gater om lørdagsnettene.Gi tilbakemelding til FAU-leder Roger Pettersen om du kan tenke deg å stille og for mer info. 

Onsdag uke 46 gjennomfører vi aksjonsdag for hele skolen.

Elevrådet har valgt OD-dagens prosjekt "Til hvilken pris" som vårt fokus i år.

Blant annet i Kongo jobber mange barn og ungdommer i gruver for å ta ut mineraler til bruk i produksjon av el-biler, mobiltelefoner og andre elektriske apparater.

Årets aksjon fokuserer på å gi disse barna og ungdommene muligheter til å heller få skolegang og kunne utdanne seg til yrker som ikke innbærer farlige dager i gruvene.

Våre elever skal på aksjonsdagen gi et dagsverk og inntektene de tjener går til dette prosjektet.

Mange elever har skaffet seg oppgaver hjemme, andre har fått jobb i bedrifter og noen skal tilby tjenester som hagearbeid, pante flasker eller plukke søppel.

Takk til dere som bidrar ved å gi eleven arbeid!

(Elever som har vanskelig for å finne en jobb, kan ta kontakt med skolens aksjonskomite så vil de få hjelp til dette.)

Les mer om aksjonen på www.od.no/tilhvilkenpris.

Dersom du skal betale for en elevs dagsverk kan du gå inn på denne siden: betale.od.no


Vi har i det siste jobbet med å bygge videre på den fine gapahaukleiren som er etablert i Lindebøskauen i nærheten av "kringskasteren".

Her er elever fra arbeidslivsfag på 8. trinn i leiren. Takk til Frank, Trond og Anne som leder våre driftige og arbeidsomme elever i både regn og solskinn. Dette blir fint!


I dag har elevene vært på besøk i stemmelokalene i Flekkerøyhallen og vi har gjennomført skolevalg.

Også i år ble det borgerlig (gul/blått) flertall, selv om MDG gikk kraftig frem blant velgerne på 10. trinn.

Vi hadde 147 gyldige stemmer og fordelingen ble slik:

Kristelig Folkeparti: 33,33 %

Høyre: 21,08 %

Arbeiderpartiet: 12,24 %

Miljøpartiet De Grønne: 10,20 %

Fremskrittspartiet: 5,4 %

Pensjonistpartiet: 4,08 %

Rødt: 3,4 %

Partiet de Kristne: 3,4 %

Sosialistisk venstreparti: 2,04 %

Senterpartiet: 2,04 %

Venstre: 1,36%

Demokratene: 1,36 %

 

 

 


Vi er så heldige å ha flere seiljoller til disposisjon og i disse første ukene av skoleåret har alle trinn fått grunnleggende opplæring i å bruke disse. Elevene har hatt mange fine timer på sjøen og fått kyndig opplæring av Leni og Frank. Nydelig sensommervær også i dagens timer på sjøen!

Som foresatte i  Kristiansand kommune har dere tilgang på diverse informasjon, og også planer og rapporter vedr. spesialundervisning. De foresatte logger seg på med Min-ID og eget navn (ikke elevens): https://kristiansand.no.ist.com/guardian/index.html

Dere er selv ansvarlige for å kontrollere/oppdatere rett postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Er adressen feil, meldes adresseendring til Folkeregisteret (systemet henter opplysningene der). 


Dette er årets busstider fra AKT.

Avgang fra Lindebøskauen skole

14:52 (hver dag utenom onsdag)

15:32 (hver dag)

Avgang ute ved hovedveien (stoppet heter Lindebø)

Hver dag 13:36

14:14

14:45

Elevene må beregne ca 5 - 7 minutter for å gå ut til stoppet ved hovedveien.

 

 


Tilbudene fra Fritidsetaten Vest starter fra første uke i september.