Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss
Elever på 8.-10. trinn som har lengre enn 4 km skolevei har rett til gratis skoleskyss. Dette behandles automatisk av AKT - Agder Kollektivtrafikk. De tar utgangspunkt i elevens folkeregistrerte adresse. Ved delt bosted må foresatte selv opplyse skolen om dette.

Følgende grunner kan også gi rett til skoleskyss, evt tilsyn/reisefølge:
- særlig farlig eller vanskelig skolevei
- midlertidig skade eller sykdom
- funksjonshemming
- båttransport

Lokalbussen kjører innom skolen:
Mandag - fredag kl. 08.17
Tirsdag kjører den også innom kl. 08.55
Mandag - fredag kl. 15.07 og 15.47

De dagene elevene slutter tidligere enn kl 15, må de gå ut til hovedveien ved busstoppet "Lindebø", det stopper bussen følgende tidspunkt:
Mot Vesterøya: 13.39 og 14.14
Mot Østerøya: 13.25, 14.00 og 14.35 
Det er AKT som sette opp busstidene og bestemmer disse. Hele ruteplanen til Lokalbussrute nr 57 finner på deres nettsider: www.akt.no