Bytte av valgfag eller tilvalgsfag

Valgfag:

Foresatte må sende en søknad om ønske om å bytte av valgfag. Alle søknader behandles av rådgiver i samråd med ledelsen. Rådgiver har ansvaret for å kontakte de involverte lærerne.

I vurdering av bytte av valgfag kan gruppestørrelse være avgjørende for om søknad godkjennes. 

Alle ønsker om bytte må forekomme før høstferien, og vil først sette i gang etter høstferien. Det vil si at ingen får skifte fag før etter uke 40.

Søknad om å bytte valgfag

 

Tilvalgsfag (spansk/ tysk/arbeidslivsfag):

Når elever har valgt tilvalgsfag, har eleven i utgangspunktet valgt dette tilvalgsfaget for hele ungdomsskoletiden. Elever som ønsker å bytte tilvalgsfag bør gjøre dette i 1. termin 8. trinn, innen høstferien. Siste frist for å søke om bytte er innen slutten av første halvår i 8. (31.12). Det anbefales å ha en samtale med rådgiver dersom du ønsker å velge bort tilvalgsfag, da dette kan få konsekvenser for dine valg i videregående skole.

Ved spesielle grunner kan senere bytte godkjennes. Jfr. Forskrift til opplæringsloven §1-8.

Det er foresatte som må fylle ut søknaden om bytte av tilvalgsfag. Rektor må ved et evt bytte av tilvalgsfag skrive et enkeltvedtak på dette bytte. Alle søknader behandles av rådgiver i samråd med ledelsen. Rådgiver har ansvaret for å kontakte de involverte lærerne.

Søknad om bytte av tilvalgsfag