BUA

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal være med på å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status, gjennom å styrke og synliggjøre nye og eksisterende utstyrsordninger for sport- og friluftsliv.

Mer info om BUA finner du her.