Hvem tar jeg kontakt med?

Er det noe du lurer på, er det enkleste å spørre noen.

Kontaktlærer
Dersom det er noe som angår barnet ditt, eller at du som elev lurer på noe, så ta kontakt med kontaktlæreren din. Han eller hun er din nærmeste kontaktperson. Dersom barnet ditt er sykt, så gi beskjed til kontaktlærer, via VISMA.

Skolens administrasjon (rektor og inspektør) Dersom du ønsker direkte kontakt med skolens ledelse. Det kan være søknad om permisjon for ditt barn, at barnet ditt ønsker å begynne på skolen vår, eller andre ting. Det er viktig med et godt samarbeid, og vi som skole setter pris på å kunne ha lavterskel for dialog angående deres barn.

Spesialpedagogisk leder
Dersom en elev sliter med noe som gjelder faglig eller sosial utvikling, kan du henvende deg til spesialpedagogisk leder.  er et bindeledd mellom skole og pedagogisk psykologisk tjeneste PPT, barnevern, familiesenter.

Sosiallærer
Hvis et barn eller en ungdom ikke finner deg til rette på skolen, blir plaget, eller strever med andre ting, så er sosiallærer den som kan kontaktes. Sosiallærer er bindeledd mellom skole og andre eksterne hjelpere som helsetjeneste, Abup, barnevern, KUP og alternative opplæringsarenaer.

Rådgiver
Dersom du har spørsmål om skolevalg, eller lurer på noe om valgfag eller tilvalgsfag, da kontakter du rådgiver. Rådgiver svarer på spørsmål rundt overgangen mellom barneskole og ungdomsskole, og mellom grunnskole og videregående utdanning.

Helsesykepleier
Dersom du lurer på noe som har med vaksiner å gjøre, eller har andre helsefaglige spørsmål, tar du kontakt med helsesykepleier. Se egen menyknapp om skolehelsetjenesten for mer informasjon.

Klassekontakten
Kanskje har du en god ide for å gjøre noe sosialt for klassen? Eller kanskje det er noe du ønsker å ta opp et viktig tema? Uansett, ta kontakt med klassekontakten eller FAU-representanten for ditt barns klasse.