Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier som har i oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Helsesykepleier er en del av skolen ressursgruppe som videre består av sosiallærer, rådgiver, spesped.leder, inspektør og rektor. Hovedoppgaven er å være med som "laget rundt barnet", og kunne medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/ trivsel, og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres bl.a. gjennom opplysningsvirksomhet, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper, helseundersøkelser med evt oppfølging og videre henvisning, gruppevirksomhet, deltagelse i skolens samarbeidsfora og vaksinering.

En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foresatte når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.
Helsesykepleier Marianne Stormark som kan treffes på skolen onsdag, torsdag og fredag fra kl 8-15.
 
Helsesykepleier mobil: 48073857
 
Mail: Marianne.Stormark@kristiansand.kommune.no

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt direkte, via telefon eller pr epost.