Melde sykefravær/ annet kortere fravær

Gi beskjed til skolen dersom ditt barn ikke kan komme på skolen.

Det er viktig for skolen å ha et nært samarbeid med hjemmet når barn er forhindret fra å møte på skolen.
Dersom ditt barn ikke kan møte på skolen pga sykdom, eller andre presserende årsaker, meldes dette via VISMA MIN SKOLE-APP  til kontaktlærer så snart som mulig.

NB: Dette gjelder KUN ved sykdom/akutt fravær. Andre elevpermisjoner MÅ søkes om i forkant i VISMA foresattportal.

REGISTRERE KORTIDSFRAVÆR
Klikk på «Meld fravær» og registrer inn ønsket fravær, standard er hele dagen, og merknad. Standard fravær er dagsfravær, endre hvis det er timefravær og velg klokkeslett. Klikk send for å registrere fraværet.
Fraværet vil bli registrert på barnet i Visma Flyt Skole. Ved feilregistrering kan foresatte redigere fraværet i appen ved behov.