Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Marianne Jonassen
Rektor
Telefon: 40830029
Hanne Nuland Valen
Inspektør
Telefon: 90931182
Tove Nilsen Grastveit
Kontorleder
Telefon: 38007480/ 90850971
Inger Margrethe Haanes
Rådgiver
Kontaktlærer 8c
Telefon: 90945049
Aksel Selmer
Sosiallærer
Faglærer
Telefon: 90931521
Elisabeth Isdahl
Spesped koordinator
Kontaktlærer 8a
Telefon: 90928702
Christoffer A. Miranda
IKT ansvarlig , Trinnleder 8. trinn
Faglærer
Telefon: 90920253
Hilda Borthen
Trinnleder 10. trinn
Kontaktlærer 10c
Telefon: 90920253
Trond Ludvigsen
Kontaktlærer 10a
Telefon: 90920253
Sigrun Buhaug
Kontaktlærer 10b
Telefon: 90920253
Michael Røsnes
Trinnleder 9. trinn
Kontaktlærer 9B
Telefon: 90927598
Svein Rune Andersen
Kontaktlærer 9A
Tillitsvalgt utdanningsforbundet
Telefon: 90927598
Phillip Andre Aabel
Kontaktlærer 9A
Telefon: 90927598
Vetle B. Hedegart
Kontaktlærer 9B
Telefon: 90927598
Runa Hedegart Madsen
Kontaktlærer 8b
Telefon: 90928702
Line Sofie Herland
Faglærer
Telefon: 90927598
Anne Lindebø
Faglærer
Telefon: 90920253
Beate K. L. Soldal
Faglærer
Telefon: 99042859
Trine Gitlestad Holteberg
Fagarbeider
Verneombud
Telefon: 90928702
Anita Mossestad
Fagarbeider
Telefon: 90927598
Marianne Stormark
Helsesykepleier
Kontortid: onsdag, torsdag og fredag
Telefon: 48073857
Helene Kalsnes Reinhardsen
Kontaktlærer 9A
Permisjon
Telefon: 90928702
David Jones
I permisjon
Telefon: 90928702