Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Marianne Jonassen
Rektor
Telefon: 40830029
Hanne Nuland Valen
Konstituert inspektør
Telefon: 90931182
Tove Nilsen Grastveit
Kontorleder
Telefon: 38007480/ 90850971
Inger Margrethe Haanes
Rådgiver
Kontaktlærer 10A
Telefon: 90945049
Aksel Selmer
Sosiallærer
Faglærer
Telefon: 90931521
Elisabeth Isdahl
Spesped koordinator
Kontaktlærer 10B
Telefon: 90928702
Marielle Juveng
IKT-ansvarlig
Faglærer
Telefon: 90928702
Michael Røsnes
Trinnleder 8. trinn
Kontaktlærer 8B
Telefon: 90927598
Svein Rune Andersen
Kontaktlærer 8A
Tillitsvalgt utdanningsforbundet
Telefon: 90927598
Helene Kalsnes Reinhardsen
Kontaktlærer 8A
Telefon: 90928702
Vetle B. Hedegart
Kontaktlærer 8B
Telefon: 90927598
Hilda Borthen
Trinnleder 9. trinn
Kontaktlærer 9C
Telefon: 90920253
Trond Ludvigsen
Kontaktlærer 9A
Telefon: 90920253
Sigrun Buhaug
Kontaktlærer 9B
Telefon: 90920253
Christoffer A. Miranda
Trinnleder 10. trinn
Faglærer
Telefon: 90920253
David Jones
Kontaktlærer 10C
Telefon: 90928702
Line Sofie Herland
Faglærer
Telefon: 90927598
Anne Lindebø
Faglærer
Telefon: 90920253
Trine Gitlestad Holteberg
Fagarbeider
Verneombud
Telefon: 90928702
Anita Mossestad
Fagarbeider
Telefon: 90927598
Malin Andås
Lærling
Telefon: 90927598
Marianne Stormark
Helsesykepleier
Kontortid: onsdag, torsdag og fredag
Telefon: 48073857
Leni Nilsen
Ressursperson seiling og orientering
Beate K. L. Soldal
Inspektør
Telefon: 99042859