Påmelding leksehjelp

Lindebøskauen skole tilbyr leksehjelp for:

8. trinn på mandager fra 14:05 - 15:00
9. og 10. trinn på onsdager fra 13:10 - 14:10


Vi starter opp i begynnelsen av september (uke 36)
Tilbudet er frivilling, men krever påmelding. 
Dersom eleven er syk må det meldes fravær til kontaktlærer også ang leksehjelp.
De som melder seg på er forpliktet til å komme til hver time.

Foresatte må melde sitt barn på via denne linken: Påmelding leksehjelp