Skolens digitale læringsplattform

På Lindebøskauen skole benytter elevene Chromebook som digital enhet. Denne enheten låner elevene i perioden som de er elev ved skolen.

Lindebøskauen skole har i de to siste skoleårene benytte seg av Skolen fra Cappelen Damm som sin digitale læringsplattform. Her har man blant annet muligheter til å tilrettelegge via rike læringsstier med aktualitet, benytte seg av gode dybdeoppgaver, ordlister og begrepsforklaringer, opplesningsfunksjon, bibliotek, podcaster, forklaringsfilmer mm.

Skolen skal også i større grad gi muligheter for dagsaktuelle tema og drive en undervisning som er i tråd med fagfornyelsen LK20.

I tillegg til Skolen benytter også Lindebøskauen skole seg av Campus Inkrement. På Campus Inkrement finner du læreverk i realfag til Kunnskapsløftet 2020 med vekt på dybdelæring og tilpasset opplæring.