Skolens ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Sverre Bjotveit
Rektor
Telefon: 91 88 78 89
Atle Tjomsås Andersen
Inspektør
Telefon: 90 92 72 51
Åsmund Farestveit
Inspektør
Telefon: 48 19 69 77
Inger Britt Haugjord
Kontorleder
Telefon: 38 14 44 20 / 94 82 08 14
Lærerværelse 8.trinn
Telefon: 90 79 53 13
Katharina Høivold
Kontaktlærer 8A
Telefon: 38 14 44 20
Jan Erik Thorsen
Kontaktlærer 8A
Telefon: 38 14 44 20
Vilde Sagbakken Espeseth
Kontaktlærer 8B
338 14 44 20
Lars Olav Repstad
Kontaktlærer 8B
Telefon: 38 14 44 20
Janicke Ropstad
Kontaktlærer 8C
Telefon: 38 14 44 20
Robert Johan Hammond
Kontaktlærer 8C
Telefon: 38 14 44 20
Bjarne Sløgedal
Kontaktlærer 8D
Telefon: 38 14 44 20
Lynette Fuglestad Stallemo
Kontaktlærer 8D
Anne Othilie Nærum
Kontaktlærer 8E
Telefon: 38 14 44 20
Tor Gunnar Bakke
Kontaktlærer 8E
Telefon: 38 14 44 20
Lærerværelse 9.trinn
Telefon: 90 79 89 12
Line Franck
Kontaktlærer 9A
Telefon: 38 14 44 20
Ernst V.M. Ravnaas
Kontaktlærer 9A
Telefon: 38 14 44 20
Karyn Dorich Timenes
Kontaktlærer 9B
Telefon: 38 14 44 20
Jelena Stensland
Kontaktlærer 9B
Telefon: 38 14 44 20
Elisabeth Erikssen
Kontaktlærer 9C
Telefon: 38 14 44 20
Erik Kalvik
Kontaktlærer 9C
Telefon: 38 14 44 20
Ken Ståle Rosseid
Kontaktlærer 9D
Telefon: 38 14 44 20
Mali Steiro Tronsmoen
Kontaktlærer 10D
Telefon: 38 14 44 20
Therese Fuglestad
Kontaktlærer 9E
Telefon: 38 14 44 20
Kristian Sigerstad
Kontaktlærer 9E
Telefon: 38 14 44 20
Lærerværelse 10.trinn
Telefon: 90 89 15 29
Lillian Gillesen
Kontaktlærer 10A
Telefon: 38 14 44 20
Geir Bernsten
Kontaktlærer 10A
Telefon: 38 14 44 20
Kristin Margrethe Bragdø
Kontaktlærer 10B
Telefon: 38 14 44 20
Håkon Abelseth
Kontaktlærer 10B
Telefon: 38 14 44 20
Laila Hoelstad
Kontaktlærer 10C
Telefon: 38 14 44 20
Henrik Andre Liknes
Kontaktlærer 10C
Telefon: 38 14 44 20
Hilde Lervik Corrigan
Kontaktlærer 10D
Telefon: 38 14 44 20
Tor Egil Sørby
Kontaktlærer 10D
Telefon: 38 14 44 20
Ina Therese Gulsett
Kontaktlærer 10E
Telefon: 38 14 44 20
Vegard Amundrød
Kontaktlærer 10E
Telefon: 38 14 44 20
Rita Synnøve Gunnufsen
Faglærer
Telefon: 38 14 44 20
Caroline Rosenkilde
Helsesykepleier
Telefon: 95 16 17 25
Benedicte Beckmann
Spes.ped. leder
Telefon: 90 89 83 64
Katrine Jørum
Sosiallærer
Telefon: 38 14 44 20
Lars Erik Herseth
Rådgiver
Telefon: 90 81 38 54
Thea Ask Mikkelsen
Miljøterapeut/sosionom
Telefon: 48 20 87 82/ 38 14 44 20
Lars Olav Repstad
Pedagogisk IKT-ansvarlig
Telefon: 38 14 44 20
Tom Andreas Stav Johanssen
Driftteknisk IKT-ansvarlig
Fagarbeider
Telefon: 38 14 44 20
Arnfinn Ramsland
Verksted
Fagarbeider
Telefon: 38 14 44 20
Helen Young
Miljøveileder
Telefon: 38 14 44 20
Oddmund Ryen
Miljøveileder
Telefon: 38 14 44 20
Ahmed Al-Nil
Assistent
Telefon: 38 14 44 20
Inger Lygre
Fagarbeider
Telefon: 38 14 44 20
Jim Risdal Skalstad
Miljøveileder
Mikhail Kjølsrud
Spes.ped.