Skolens miljøteam

På Oddemarka skole har vi et miljøteam som har et ekstra ansvar for elevenes psykososiale miljø og trivsel. Teamet fungerer som en støttefunksjon for ansatte, foresatte og elever. De gjennomfører ulike gruppetilbud, sosiale tiltak, og individuell oppfølging og støttesamtaler etter behov. 

Teamet består av miljøterapeut/sosionom Thea Ask Mikkelsen, sosiallærer Katrine Jørum og helsesykepleier Caroline W. Rosenkilde .

Noen av tiltakene miljøteamet ved Oddemarka skole tilbyr: 

  • Mini Risk - Et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn og ungdom
  • Kjernegruppe - Individuelt oppfølgingstiltak etter behov i samarbeid med forebyggende avdeling i kommunen
  • Vanlig men vondt - gruppetilbud på 9.trinn for elever med skilte foreldre
  • AART - Gruppebasert mestringskurs med fokus på sosial ferdighetstrening, følelsesregulering og moralsk resonnering. 
  • Psykologisk førstehjelp - individuell oppfølging etter behov

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt! 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 48 20 87 82 / 38 14 44 20

thea.ask.mikkelsen@kristiansand.kommune.no  

katrine.jorum@kristiansand.kommune.no

Caroline.rosenkilde@kristiansand.kommune.no