Kunstig intelligens

Elever og ansatte kan bruke chatbot'ene på ki.ikrs.no som læringsressurs. Man logger på med Feide.