Søknad om fritak for vurdering i sidemål

Dersom det er ønskelig å søke om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål, må noen kriterier være oppfylt. Disse står i vedlegget som også er å regne som et søknadsskjema.