Retningslinjer for turer - 10.trinn

Her finner du retningslinjene for turer på 10.trinn ved Oddemarka skole.

 

Når en klasse velger å reise på overnattingstur i 10.klasse er det ikke en del av skolens
ordinære tilbud. En slik tur er likevel undergitt skolens og kommunens regler for turer når
dette skjer i skoletiden. Lokale retningslinjer for turer i 10.klasse ved Oddemarka skole må
følges.
Overnattingstur på 10.trinn er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foresatte i
klassen i samarbeid med trinnets kontaktlærere.
Det er viktig å etablere et godt samarbeid med skolen og kontaktlærerne om tur og opplegg
for å gi turen et forsvarlig pedagogisk innhold.