Solidaritetsprosjektet "Oddemarka to Cape Town"

På Oddemarka er vi skikkelig stolte av Solidaritetsprosjektet!

Solidaritetsprosjektet ved Oddemarka skole så dagen lys i år 2000, da Siri Young opprettet da kontakten med Wynberg Rotary Club i Cape Town. Rotary-klubben driver et omfattende frivillig arbeid i Cape Town og har en egen ”norsk” komité, The Norwegian Liaison Committee. Denne komiteen ble ledet av kristiansanderen Are Hovstad. Hovstad ble utnevnt til  Ridder av St. Olavs orden av hans majestet kong Harald V i 2007, for hans årelange engasjement for skole- og utviklingsarbeid for barn og unge. Hovstad gikk bort i 2018, og det er nå David Barnard som er vår kontaktperson i Cape Town.

Wynberg Rotary Club samarbeider også med en annen skole i Norge, nemlig Haugaland videregående skole i Haugesund. Fra 2000 og frem til nå har elevene ved Oddemarka samlet inn godt over 1 mill. norsk kroner til prosjektet!

Siri Young er prosjektets ”gudmor” ved Oddemarka skole. Hun har gjennom sitt personlige engasjement, og ved hjelp av de tette relasjonene hun har knyttet i Cape Town, vært den bærende drivkraften bak prosjektet. For dette arbeidet har Siri mottatt Rotarys høyeste utmerkelse i Sør-Afrika, Paul Harris Award. Siri har nå gått av med pensjon, men hennes engasjement i Solidaritetsprosjektet fortsetter.

De innsamlede midlene fra Oddemarka skole har i begynnelsen hovedsakelig gått til å støtte elevene ved skolene Stephen Road og Montagues Gift. I 2008 kom en ny skole med i samarbeidet. Dette er en videregående skole med over 1100 elever som heter Fairmount High. Mange av elevene fra Stephen Road og Montagues tar videregående utdanning på denne skolen. I 2010 innledet vi samarbeidet med en fjerde skole, De Duine, som er en barneskole. Og i det siste har skolene Perivale, Zeekoevlei og Lotus River også kommet med i prosjektet. Alle de syv skolene ligger Grassy Park området i Cape Town. Dette er et av de fattigste og mest vanskeligstilte områdene i Cape Town.

En del av pengene vi har samlet inn har gått til å kjøpe datamaskiner, musikkinstrumenter og til å kjøpe inn bøker til et bibliotek, men mesteparten av midlene har gått til å gi elevene stipender, kalt Oddemarka Bursaries. Disse stipendene har gjort det mulig for barn, som ellers ikke har kunnet gå på skole, å få seg en utdanning.

Hvert år arrangeres det ulike arrangementer på Oddemarka skole. Det viktigste er Solidaritetsdagen, hvor elever og lærere jobber en hel skoledag for å samle inn penger til prosjektet. På 8. trinn har vi også hatt Solidaritetskveld, hvor de organiserer fest for elever og foresatte til inntekt for prosjektet. I de siste årene har vi også gjennomført Solidaritetsløpet, hvor elever blir sponset for å løpe rundt skoleområdet. Lærer Bjarne Sløgedal har også bidratt med showet "Bjarne-TV" til inntekt for prosjektet. 

Gjennom Solidaritetsprosjektet bidrar elever og lærere med å hjelpe barn og unge i Cape Towns fattigste strøk til å få seg en utdanning. I tillegg får vi en bedre forståelse og kunnskap om samfunnsforhold som er lang unna vår egen hverdag. 

Solidaritetskomitéen består av: Katrine Jørum (leder), Sverre Bjortveit, Erik Kalvik, Bjarne Sløgedal, Lindis Helen Haugen og Lars Olav Repstad.

Prosjektet har en egen side på Facebook.