Søknad om bytte av fremmedspråk

Bytte av språkfag

Når en elev har valgt fremmedspråk, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. Når opplæring starter, kan elevene søke om omvalg det første halvåret i samråd med skolen. Når det foreligger særlige grunner, kan skolen godkjenne overgang på et senere tidspunkt.
Hvis det søkes om å bytte fra et fremmedspråk til et annet, vil det kunne være mulig dersom det er ledig plass i de andre faggruppene. Det samme gjelder hvis det søkes om å bytte fra  et fremmedspråk til Engelsk fordypning eller Arbeidslivsfag, i tillegg må en være klar over at et slikt bytte får noen konsekvenser med hensyn til videregående skole!

Språkfag og videregående skole

Innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående skole (studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, kunst/design/arkitektur og medier og kommunikasjon) er det krav til fremmedspråk som fellesfag. Dersom elever ikke har fremmedspråk (tysk/fransk/spansk) på ungdomsskolen, men fordypningsfag/arbeidslivsfag gir det følgende konsekvens ved valg av studieforberedende utdanningsprogram: Elever som har hatt fordypningsfag/arbeidslivsfag i ungdomsskolen må begynne med fremmedspråk i videregående opplæring dersom de går på et av de fem studieforberedende utdanningsprogrammene nevnt ovenfor. De må da ta fremmedspråk over 3 år på videregående. 

Hvis en elev ønsker å bytte fremmedspråk, ta  det opp med kontaktlærer. 
Skolen har et eget søknadskjema som skal benyttes, dette kan dere få gjennom kontaktlærer.
Ønsker dere mer informasjon, kontakt gjerne rådgiver tlf: 38144420

Mer om språkvalg.