Skolens rådgiver

I løpet av tre år på Oddemarka skal du finne ut av hva du har lyst til å søke i videregående skole. Rådgiveren er en person som skal hjelpe deg til å gjøre et så riktig valg som mulig. Du har rett til både sosialpedagogisk, yrkes- og utdanningsrådgivning. Utdanningsvalg er et fag som skal gjøre deg mer bevisst på hvem du er, og hva du ønsker å velge i framtiden. Du skal være med på hospitering i videregående skole, delta på innovasjonscamp, gå på utdanningsmesser, ha arbeidsuke, få informasjon om skole/utdanning og bli gitt veiledning i gruppe eller individuelt. Samarbeid med foresatte er viktig, og det er bare å ta kontakt dersom dere ønsker en samtale med meg

Ta gjerne kontakt med rådgiver dersom du lurer på noe!

lars.e.herseth@kristiansand.kommune.no
90 81 38 54