Skolens helsetjeneste

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut. Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.

Vi ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/ trivsel, og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres bl.a. gjennom opplysningsvirksomhet, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper, helseundersøkelser med eventuell oppfølging og videre henvisning, gruppevirksomhet, deltagelse i skolens samarbeidsfora og vaksinering. Ved undersøkelse og behandling av sykdom, må fastlege kontaktes.

En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foresatte når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsesykepleier Caroline W. Rosenkilde treffes på skolen hver dag hele uken.

Tlf :95161725

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt!