Fagfornyelsen

Høsten 2020 ble det innført ny læreplan ("Kunnskapsløftet 2020"), med mer fokus på blant annet dybdelæring, elevmedvirkning og tverrfaglige temaer. Du kan lese mer om den nye læreplanen på Utdanningsdirektoratets sider