Opplæringsloven

Viktige paragrafer:
Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Opplæringslova § 2-3a: Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Opplæringslova § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Opplæringslova § 2-15: Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Opplæringslova § 11-4: Foreldreråd ved grunnskolar
Forskrift Opplæringslova § 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring
Forskrift Opplæringslova § 20: Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring
Forskrift Opplæringslova § 2-3: Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane
§ 9 A-10.Ordensreglement
§ 9 A-11.Bortvising

Se mer her.