Smartbok

Noen elever har tilgang til de digitale læreverkene Element (naturfag) og Relevans (samfunnsfag). Tilgang gis etter samråd med spes.ped.-koordinator. Elevene logger på med Feide.