Nasjonale prøver

På 8. trinn skal elevene ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. På 9. trinn skal de ha prøver i lesing og regning.