Aunivers

I Aunivers (Aschehoug Univers) ligger de fleste lærebøkene våre. Der kan elevene lese og lytte til fagtekster, samt jobbe med arbeidsoppgaver. Logg på med Feide.