Publisert: 10. mars 2024 | Sist endret: 10. mars 2024 | Forfatter: Lars Olav Repstad

Kunstig intelligens i skolen

I en stadig mer digitalisert verden er det viktig at skolen utnytter og tilpasser seg teknologiske fremskritt for å forbedre mulighetene i læringsarbeidet både for elever og lærere. Generativ kunstig intelligens i form av en stor språkmodell er et verktøy som kan hjelpe både lærere og elever på ulike måter.

Kristiansandsskolen har utarbeidet denne informasjonssiden om bruken av kunstig intelligens i skolen. Her finner dere ChatBot'ene som brukes i læringsarbeidet (pålogging med Feide).