Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Valg av nye trinnkonktakter og ny FAU-representant

VEILEDNING TIL VALG AV NYE TRINNKONTAKTER OG NY FAU-REPRESENTANT 

 

VEILEDNING TIL VALG AV NYE TRINNKONTAKTER OG NY FAU-REPRESENTANT 

1. Helt i starten av nytt skoleår kaller lærerne inn til klassevise foreldremøter. I forkant av møtet har FAU oversendt skoleårets dugnadsliste til skolens administrasjon, og lærer sender denne rundt i møtet, slik at minimum 1 forelder per elev kan skrive seg på her på ønsket dugnadsbidrag. Klassens FAU representant og trinnkontakter er ansvarlige for at alle fremmøtte skriver seg på, og fyller deretter inn navn til de foreldre som ikke kunne møte, slik at listen blir komplett. Klassens FAU representant leverer deretter listen til FAU sin 17. mai komite på neste FAU møte. 

2. På samme foreldremøte velges samtidig formelt klassens trinnkontakter (klassekontakter) og FAU representant for nylig påbegynt skoleår. Merk at trinnkontakter velges for 1 år av gangen, mens FAU representant velges for 2 år, og dermed skal det kun velges FAU representant hvert andre år (unngå om mulig å velge ny FAU representant ett år i forveien). FAU velges 1., 3., 5., og 7. trinn. Det er sittende trinnkontakter som er ansvarlig for at det blir valgt nye representanter. 

3. Klassens trinnkontakter gjennomfører nødvendig dialog med foreldrene mot slutten av skoleåret, for å identifisere nye kandidater, slik at disse er klare til å velges på høstens foreldremøte. Benytt gjerne anledningen og ta det opp på en sosial samling e.l. dersom man avholder noe sånt mot slutten av skoleåret. Ellers kan man benytte andre dialog-former, f.eks. klassens Facebook gruppe, e-post eller telefon. Prøv så langt det er mulig å unngå loddtrekning.

4. Dersom det ikke blir valgt nye trinnkontakter, blir nåværende sittende inntil nye er valgt. 

5. Dersom det ikke blir valgt ny FAU representant, stiller klassens trinnkontakter i FAU på vegne av klassen inntil ny representant er valgt. Her kommer i så fall FAUs vedtekter paragraf 6 til anvendelse, hvor det bl.a. står at klassens trinnkontakt er vara til FAU representant. 

mvh
FAU Sørbø