Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Kvartsvegen 5B 4347 Lye
Telefon: 51776081 Send e-post til oss
Redaktør: Sigrid H. Kjetland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Lye skule si heimeside. Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.

I menyen til høgre finn de vekeplanane og informasjon frå trinna, FAU/SU, elevrådet, SFO, helsestasjon, sosiallærar o.a. All anna informasjon finn de i menyen til venstre.

Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.Måndag  12. desember vert det nissemarsj på Lye skule.

Etter nissemarsjen serverer me graut til alle dei svoltne nissane. Me håpar alle har ei nisselue/rød lue som dei kan ha på seg denne dagen, og at alle er godt kledd for å vera ute nokre timar.

Elevane kan ha med ei drikkeflaske med saft til grauten om dei har lyst.

For å få til det praktiske rundt nissemarsjen treng me hjelp av nokre foreldre til å varme graut og servera i aulaen.
Grauten (også laktosefri) kjem ferdig frå Tine og treng berre å varmast opp. Har du lyst og anledning til å hjelpa oss med å varme graut frå kl. 09.00-10.30 eller til å servera graut kl.10.30-12.00 blir me veldig glade for all hjelp me kan få.

Har du høve til å bli med kan du sende ein e-post til skulen lye.skule@time.kommune.no
eller ring 51776081. 


Til alle foreldre / føresette ved Lye skule!
Vedlagt ligg informasjon til både elevundersøkinga for 5.-7 trinn og foreldreundersøkinga for 1.-7.trinn. Den ligger på tre språk, norsk, engelsk og arabisk.

Målet med desse viktige undersøkingane er å få informasjon om elevane si læring og trivsel på skulen vår. Denne informasjonen brukar me i arbeidet med å gjera læringsmiljøet endå betre.

Elevane på 5.-7.trinn skal ha undersøkinga dei neste vekene.
De foreldre er viktige samarbeidspartnarar for oss. Ved å svara på undersøkinga kan de foreldre sei dykkar meining om eleven si læring og trivsel på skulen.

I samband med tema "Folkehelse og livmestring" har me i dag hatt aktivitetsdag på tvers av dei eldste trinna. 


Litt av oppgåvene me har arbeida med på mellomtrinnet. 

- Elever som skal starta i 1. trinn får i november brev om kva skule dei høyrer til. Elevar som skal starta i 8. trinn får informasjon om dette i Visma Flyt skule etter 1. oktober.
- Det er rettleiande skulekrinsar i Time. Dette medfører at ein kan søkja om anna skule enn nærskulen for elevar som skal starta i 1. trinn og 8. trinn. Søknadsfrist for dette er 1. desember før komande skuleår. Innvilga vedtak er gjeldande for den tida eleven er elev i barneskulen/ ungdomsskulen.
- Søknader som kjem inn etter 1. desember vil berre bli vurderte dersom eleven vil ha rett på plass etter nærskuleprinsippet (opplæringslova §8.1)

Elev i Timeskuen


Time kommune gjer fleire tiltak for å senka energiforbruket.  

Grunna den nasjonale kraftsituasjonen og energikrisa i Europa, er det viktig at kommunen tek grep for å halde eige energiforbruk nede.  

Nokre av tiltaka er mellombelse, medan andre vil effektivisera energiforbruket til kommunen permanent. 
Informasjon til foreldre og andre føresette om senking av temperatur i skular og barnehagar i Time kommune

Eit av tiltaka er senking av temperaturen i kontorbygg, idrettshallar, skular og barnehagar.
Det vil verta individuelle tilpassingar, men jamt over vil temperaturen i klasserom og andre opphaldsrom senkast frå 22 til 20°C. I barnehagar vert det differensiert på rom for småbarn og eldre barn. Temperaturen skal ikkje ned på småbarnsavdelingar. Der det er praktisk mogleg vil temperaturen i gangareal bli redusert noko meir.
Sjølv om temperaturen vert redusert, skal den framleis vera i tråd med Helsedirektoratet sine anbefalingar for temperatur i opphaldsrom for skule og barnehagar. Anbefalinga er at temperaturen bør ligga på 20-24°C gradar om vinteren.
Barn er forskjellige og nokon frys lettare enn andre. For å sikra at ditt barn ikkje blir kaldt, anbefaler me å ha med ekstra klede på skulen/i barnehagen i tida framover, slik at barnet har moglegheita til å kle på seg ved behov.
Me minner også om at alle bør ha innesko/tøflar.
Me kjem til å snakka med elevane/barna om dette på skulen/i barnehagen, men det er flott om de også tek ein prat med eigne barn om viktigheita av å ha på seg nok klede for ikkje å frysa.
Arbeidet med å senka temperaturen i skular og barnehagar startar måndag 24. oktober.
Du kan lesa meir om andre tiltak som Time kommune gjer for å spara straum på kommunen si nettside:

Time kommune
Skulesang Lye skule

Elever og lærere på Lye skule lagde våren 2018 ny skulesang.