Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Kvartsvegen 5B 4347 Lye
Telefon: 51776081 Send e-post til oss
Redaktør: Sigrid H. Kjetland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Lye skule si heimeside. Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.

I menyen til høgre finn de vekeplanane og informasjon frå trinna, FAU/SU, elevrådet, SFO, helsestasjon, sosiallærar o.a. All anna informasjon finn de i menyen til venstre.

Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.


Trafikklysmodellen vert nå innført att i skulane våre. På nåverande tidspunkt er me på grønt nivå. Dette medfører at skulen går tilnærma som normalt.  

Tiltak på grønt nivå: 
Ingen sjuke skal møta på skulen 
God hygiene, og normalt reinhald 
Unngå fysisk kontakt som klemming og handhelsing 
Vanleg organisering av skuleklassar og skulekvardag. 

 


Torsdag 9. desember vert det nissemarsj på Lye skule.

Etter nissemasrsjen vert det graut til alle dei svoltne nissane.  Me håper alle har ei nisselue som dei kan ha på seg denne dagen, og at alle er godt kledd for å vera ute nokre timer.

For å få til det praktiske rundt nissemarsjen treng me hjelp av nokre foreldre til å varme graut og servera i aulaen.

Grauten (+ laktosefri) kjem frå Tine og treng berre å varmast opp.  Me treng nokre til å varme garut frå klokka 09:00-10:30 og
nokre til å servera graut klokka 10:30-12:00.

Tilbakemeld til  lye.skule@time.kommune.no eller 51776081.

Takk :-)


Melding frå Time kommune:

Hogst av lerkeskogen vil pågå i ca 2 veker til.  Ved kapping nær gangsti vil det stå vakt. Da blir elevane stansa og eventuelt informert om alternativ rute.

 

 


Me avslutta Venskapsvekene med felles BlimE! dans i skulegarden 

Det er fritt skuleval i Time kommune. Dette medfører at føresette kan søkja om plass til sin elev ved ein annan skule enn det som følgjer av rettleiande skulekrinsar og nærskuleprinsippet. Om skulen har ledig elevplass, vil søknaden bli innvilga. Elevar som høyrer til skulen etter rettleiande skulekrinsar, har første prioritet for plass.

Rutinar for å søkja opptak ved anna skule i Time kommune for elevar på Lye skule:

1. Meld frå til Lye skule om at ein vil søkja anna skule. 

2. Søk Time kommune om byte av skule. Bruk søknadsskjema inne på Time kommune sine sider. 

Søknadsskjema  her

NB! Frist for å sende søknad til Time kommune er innan 1. desember for komande skuleår.


I dag var 4 elevar frå  elevrådet på Lye skule med som representantar i Barn- og unges kommunestyre. Der skulle dei blant anna vera med å bestemma kva 150 000 kr. skal brukast på. Bryne ungdomskule sitt forslag, byggja gapahuk ved Åsenvatnet gjekk av med seieren. 

Denne og neste veke jobbar alle på skulen med temaet venskap. Elevane vil arbeide med emnet både tverrfagleg og på tvers av trinn.

Måndag samla me alle elevane i aulaen til "kick-off". Me song skulesangen, 7.trinn hadde rap for oss og venskapsveka vart offisielt opna med snorklypping. 


Frå 1. juni vil Time kommune gå over til ny app for kommunikasjon mellom heim og skule og denne erstatter SchoolLink.
Appen heiter Min skole -foresatt og er klar for nedlasting hos App store og Google Play

Klikk på les meir, då finner du Blime dansen.

Nå også med teiknspråk :)