Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Kvartsvegen 5B 4347 Lye
Telefon: 51776081 Send e-post til oss
Redaktør: Sigrid H. Kjetland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Lye skule si heimeside. Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.

I menyen til høgre finn de vekeplanane og informasjon frå trinna, FAU/SU, elevrådet, SFO, helsestasjon, sosiallærar o.a. All anna informasjon finn de i menyen til venstre.

Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.


Kvar tysdag, onsdag og torsdag fram til og med 4. august kan du bada i Sivdammen helsebasseng.  Me sel bilettar for ei veke om gongen.  Kvar måndag kl 12:00 vert det lagt ut bilettar for sal. Du kan også kjøpe bilett i døra dersom det er ledig kapasitet..   

 

Kjøp bilett her


De kan bestille for haust 2022 og vår 2023 separat eller for heile skuleåret.

Gå inn på lenka:  Mjølk

eller   Frukt

Om noko er uklart ta kontakt 51776081 eller lye.skule@time.kommune.no


Visma Flyt Skole er vårt skuleadministrasjonsprogram der de som foresatt logge inn og kan følge dykkar elev, sjå vurderingar ,svare på samtykker, søke SFO , permisjon ol.
De finn lenke til innlogging  på høgre side her på heimesida og de som foresatt skal logge dykk på med ID porten.

Det ligg ei lenke til eit hefte for foresatte her

kkje bruk nettleseren Internet Explorer 


Førsteklassingane i Noreg skal frå august 2022 få tilbod om gratis kjernetid i skulefritidsordninga. For 1.klassingar i Time kommune vil tilbodet om 3 dagar i skulefritidsordninga difor blir gratis frå 1. august.  

I dag var 4 elevar frå  elevrådet på Lye skule med som representantar i Barn- og unges kommunestyre. Der skulle dei blant anna vera med å bestemma kva 150 000 kr. skal brukast på. Bryne ungdomskule sitt forslag, byggja gapahuk ved Åsenvatnet gjekk av med seieren. 

Denne og neste veke jobbar alle på skulen med temaet venskap. Elevane vil arbeide med emnet både tverrfagleg og på tvers av trinn.

Måndag samla me alle elevane i aulaen til "kick-off". Me song skulesangen, 7.trinn hadde rap for oss og venskapsveka vart offisielt opna med snorklypping. 


Frå 1. juni vil Time kommune gå over til ny app for kommunikasjon mellom heim og skule og denne erstatter SchoolLink.
Appen heiter Min skole -foresatt og er klar for nedlasting hos App store og Google Play

Visma Flyt Skole er vårt skuleadministrasjonsprogram der de som foresatt logge inn og kan følge dykkar elev, sjå vurderingar ,svare på samtykker, søke SFO , permisjon ol.

Det ligg ei lenke til eit hefte for foresatte. De finn lenke til innlogging  på høgre side her på heimesida og de som foresatt skal logge dykk på med ID porten.

Det ligg ei lenke til eit hefte for foresatte her  ( Time kommune har ikkje alle modular som er nevnt i heftet)

Ikkje bruk nettleseren Internet Explorer .


Nå er det skolestart og elevene kommer tilbake til skolen etter en lang sommerferie. Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. 

Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.
Her er en film som forklarer retten og skolens plikter:

Film