Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Kvartsvegen 5B 4347 Lye
Telefon: 51776081 Send e-post til oss
Redaktør: Jone Siqveland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Lye skule si heimeside. Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.

I menyen til høgre finn de vekeplanane og informasjon frå trinna, FAU/SU, elevrådet, SFO, helsestasjon, sosiallærar o.a. All anna informasjon finn de i menyen til venstre.

Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.


Velkomne til foreldremøte torsdag 7. juni klokka 19:00-20:30.
Møtet blir i aula på Lye skule.

Invitasjonen med programoppsett kjem i posten.


I opplæringsloven § 7-1 står det om skyss i grunnskulen.
Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss.  For elevar i 1. årstirnn er skyssgrensa to kilometer.  Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Time kommune har gjort ei ny vurdering av vegane inn til Hognestad skule, Lye skule og Undheim skule. Dei har laga kart som viser kva vegar som er trygge å ferdast på for mjuke trafikantar.  På kartet er dei trygge vegane farga grøne og dei som ikkje er trygge røde.  Levekår i Time har vedteke at dei som må ut på dei røde vegane for å koma til skulen, kan søkja om skuleskyss sjølv om dei ikkje har krav på skyss på grunn av veglengda.

Dei som må nytta dei røde vegane for å koma til skulen, kan søkja skulen sin som skyss på grunn av farleg skuleveg.

De finn søknadskjema og kart på skulen si heimeside.  (Sjå meny oppe til venstre,- klikk informasjon og de finn skjemaet i vedlegg.)

 


Har du lyst å trene fotball!

Skuleruta 2018/2019 ligg på Meny (venstre side) og under INFORMASJON.