Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Kvartsvegen 5B 4347 Lye
Telefon: 51776081 Send e-post til oss
Redaktør: Sigrid H. Kjetland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Lye skule si heimeside. Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.

I menyen til høgre finn de vekeplanane og informasjon frå trinna, FAU/SU, elevrådet, SFO, helsestasjon, sosiallærar o.a. All anna informasjon finn de i menyen til venstre.

Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.


Foreldreundersøkinga er sendt ut.

Formålet med foreldreundersøkinga er at føresette skal få sei si meining om læring og trivsel på skulen, og om skule - heimsamarbeid. 

 FAU har lova premie til det trinnet med høgast svarprosent :)


6. trinn på Lye skule var ute og henta søppel på "heile" Lye fredag 1. november 2019.

Elevane var delte inn i 9 grupper og totalt henta dei 68 kilo søppel!


No er mørketida her.
Det er ekstra viktig å ha på refleksvest, refleksbrikker og lys på sykkel.

Vær synleg!


Tusen takk til elevrådet og engasjerte elevar! 

Lye skule har fått på plass to flotte klatrestativ i skulegarden. 


Heimesidene til grunnskulane i Time er under omarbeiding.

Målet er at sidene skal bli lettare og meir oversiktelege å finna fram i. Det betyr at du i ein periode vil finna «tomme» sider. Desse vil bli fylt med innhald etter kvart.


I dag har elevane dansa BlimE dansen!!!

Skulen bruker appen SchoolLink Messenger i kommunikasjon heim-skule. I sommar har appen blitt oppdatert, og me håper at meldingar fram og tilbake mellom foreldre/føresette og skulen vil fungera heilt glimrande.
Det er og mogleg å lesa meldingane på nettsida til SchoolLink, men me anbefalar alle å lasta ned appen på mobilen.

Søk opp SchoolLink Messenger i appstore / play butikk.For meir informasjon så anbefaler me å sjå på Hjelpeside. Merk at bileta i brukerveiledninga kan vera ulike dei de får opp. Dette skyldes at ikkje alle modular/ funksjonar i løysinga er aktivert.
Det er viktig at me får tilbakemelding om det er noko som ikkje fungerer optimalt. Send då ei melding til skulen: torunn.laland@time.kommune.no Me ønskjer god kommunikasjon mellom de heime og me på skulen.


Etter å ha hatt gode opplevingar i lag med venner og familie i sommar er me no klare for eit nytt skuleår. Skulestart for alle elevane er, måndag 19. august kl.08:30.

Velkommen til Lye skule både nye og tidlegare elevar, til eit skuleår med mykje læring i lag med oss.


Me er imponerte og stolte av Alfred, som gjekk i 7.klasse i fjor! Han er kåra til vekas "Featuered maker" hos Tynker!