Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Kvartsvegen 5B 4347 Lye
Telefon: 51776081 Send e-post til oss
Redaktør: Sigrid H. Kjetland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring

Velkommen til Lye skule si heimeside. Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.

I menyen til høgre finn de vekeplanane og informasjon frå trinna, FAU/SU, elevrådet, SFO, helsestasjon, sosiallærar o.a. All anna informasjon finn de i menyen til venstre.

Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.


Tysdag 24.januar hadde me innskrivingsmøte med "nye" 1.trinn. 

Sjå vedlagt presentasjon for meir informasjon. 


Det står ein del fat og kanner igjen etter 17. mai.

Dei står i aulaen på skulen.


Ein kan søka om lågare pris på SFO om hushaldet har låg inntekt.

Forskrift til opplæringslova slår fast at kommunen, etter søknad, skal gi reduksjon i foreldrebetalinga
for skulefritidsordninga på 1.-4. trinn slik at den per elev utgjer maksimalt 6 % av inntekta til
hushaldet om:

a) Foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn 6% av inntektene til hushaldet det siste
året

b) Det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at
foreldrebetalinga for eit skuleår utgjer meir enn 6% av inntektene til hushaldet

Forskrift til opplæringslova

Du får ikkje automatisk lågare pris på SFO om du har låg inntekt. Du må sjølv søka dette. Ein søker om
redusert pris via Visma Flyt Skole under «Søknader».


2. mai 2023 blir Visma Flyt Skole "Hjemmeweb" erstatta med "Visma Foresattportal". Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same linken som ligg på skulen si heimeside

Vi har fått levert inn her til Lye skule:

*Kodelås til sykkel

*AirPods


Beklager nok ei endring, men foredrag med Lars Zachariassen den 18.april har blitt flytta frå kl. 19.00 til kl. 18.00. 

 


Denne veka har 4.trinn etter mange timar med øving, framført Songskattane. Me er mektig imponert, ei skikkeleg flott forestilling med både dramatisering og song. 

Det vil frå 1.august 2023 vera gratis kjernetid i SFO for 1. og 2.klasse. 
I Time kommune vil det då vera gratis 2 og 3 dagars plass for desse. Matpengar kjem i tillegg.

Søknadsfrist for SFO er 1.mars.

Du kan søkje SFO plass på Visma Flyt Skole. Du kan velgje mellom 2 - 5 dagers opphald.

3 dagar er gratis.

Besøkskveld på SFO torsdag 23.februar kl 16.30-17.30. Velkommen!