Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
Organisering av skulen

Lye skule har:

Utviklingsgruppe som har møte ein gong i veka.
Dei som er med: rektor, avd. ledar, tillitsvalgt og to lærarar.

Laget rundt læraren og eleven som har møte annakvar veke. Laget har fokus på å heva kompetansen hos tilsette slik at alle elevar opplever ein skulekvardag dei meistrar fagleg og sosialt. 
Dei som er med: helsesjukepleiar, sosiallærar, sosialfagleg ressursperson, rektor, spes.ped.koordinator og PPT

 

Kvalitetsteam

 Rektor, plasstillitsvalgt, reinhald koordinator, SFO leiar og verneombod.