Meny
Velg Trinn eller SFO Spes.ped. koordinator
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Dersom eti barn har behov for spesialundervisning eller særskilt språkopplæring, må rektor gjera eit enkeltvedtak som seier noko om kva opplæring barnet skal ha.

Informasjon til foreldre om spesialpedagogisk hjelp.

Informasjon her