Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
Olweus trygt og godt skulemiljø

 

Lye skule har sidan skuleåret 2002/2003 vore med i Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial åtferd. Programmet har som mål å førebyggja og redusera porblem knytta til mobbing. Olweusprogrammet er forskningsbasert og viser å ha god effekt på å auke trivselen hos elevane og redusera problem knytta til mobbing.

Kvalitetsplanen for eit trygt og godt læringsmiljø er eit av fleire reiskap for å gjera Lye skule til ein god stad å vera og ein god stad å læra for alle elevane. Planen skal og vera eit reiskap for å implementera paragraf 9a i opplæringslova; "Elevane sitt skulemiljø", med spesiell vekt på det psykososiale miljøet.