Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
Kva gjer eg når barnet mitt blir mobba

Om barnet ditt ikkje opplever skulekvardagen trygg og inkluderande ber me om at du raskt tek kontakt med kontaktlæraren. 

På heimesida til skulen finn du og ein raud knapp merka «Meld frå om mobbing».
Her kan du melde frå direkte til rektor ved skulen om ditt barn eller nokon andre ikkje har det greitt.

Når skulen får melding om krenking eller mobbing, skal vi starta arbeidet med saka innan ei veke. Om vi ikkje gjer det, eller du ikkje er nøgd med arbeidet som blir gjort, kan du kontakta fylkesmannen i Rogaland.