Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
Trygt skulemiljø - Olweus

I Timeskulen arbeider me for å skira at elevar har eit trygt og godt psykososialt læringsmiljø.

Trygt skulemiljø I Time kommune vil vi at alle elevar skal ha eit trygt og godt skulemiljø. Alle som jobbar ved skulen har plikt til å følgja med på at elevane  har det bra, og vi skal gripa inn om noko ikkje er greitt. Skulen sine plikter følgjer av opplæringslova §9A. Du finn meir informasjon under den blå knappen merka «Jærskulen. Trygt og godt skulemiljø», eller på: Trivsel og skolemiljø

På heimesida til skulen finn du og ein raud knapp merka «Meld frå om mobbing». Her kan du melde frå direkte til rektor ved skulen om ditt barn eller nokon andre ikkje har det greitt.

Når skulen får melding om krenking eller mobbing, skal vi starta arbeidet med saka innan ei veke. Om vi ikkje gjer det, eller du ikkje er nøgd med arbeidet som blir gjort, kan du kontakta fylkesmannen i Rogaland.  Meld fylkesmannen

De finn meir informasjon om fylkesmannen si rolle og elevane sine rettar i desse informasjonsvideoane: Informasjons video

  https://www.statsforvalteren.no/nn/innlandet/barnehage-og-opplaring/barnehage-og-opplaring---nyheter/2021/08/informasjonsfilm-om-retten-til-et-trygt-og-godt-skolemiljo/