Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
Leksehjelp

Lye skule tilbyr leksehjelp etter avtale med kontaktlærer.

Ein kan velje mellom onsdag og torsdag, eller begge to. 

Leksehjelpa inneheld følgjande ansvar:

Eleven sitt ansvar:     *Møte presis til leksehjelpa.
                                  *Ha med vekeplan og iPad, riktige bøker og skrivesaker.
                                  *Jobbe konsentrert med leksene og ikkje forstyrre andre. 
                                  *Levere lekser til lærar i tide.

Føresette sitt ansvar: *Gå gjennom leksene saman med barnet.
                                   *Øve leseleksa saman med barnet
                                  *.Hjelpe eleven til å ferdigstille leksene.

Skulen sitt ansvar:     *Leksene skal vere kjent stoff for elevane.
                                  *Leksene skal vere tilpassa.
                                  *Elevane får med vekeplan på papir eller iPad. 

§13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskulen. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.