Meny
Velg Trinn eller SFO 3. Trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 166 dokumenter i arkivet.

Turorientering er ein gild familieaktivitet 😊Postane ved Knudaheio ligg ute t.o.m. 5. mai.  Dei som finn alle postane, kan senda inn løysingsordet til Garborgsenteret og vera med i trekning av gilde premiar. Informasjon om dette vil finnast på kartet som kan lastas ned ved å følgja lenka:

Invitasjon til aktivitetsdag


Me ber om at føresette minner elevane på at dei må bruka fortau og sykkelstiar, og ikkje gå langs hovedvegen, når dei skal til skulen. Det kan fort oppstå farlege situasjonar, spesielt nå i den mørkaste tida på året.

Ber om at alle som skal levere og hente elevar på skulen eller SFO bruker den store parkeringsplassen rett over skulen, ikkje parkeringsplassen til Forsamlingshuset. Den er kun for dei som har ungar i Sporvongane barnehage. Me ser at det kan oppstå trafikkfarlege situasjonar når mange stopper i det området. 

Takk! 


Det er no opna for bestilling av skulemjølk og skulefrukt for skuleåret 2023/2024

Skolelyst, mjølkebestilling her

Skolefrukt, bestilling her


Solbrille med styrke funnet i atriet fredag 5. mai 2023.

Skulesang Lye skule

Elever og lærere på Lye skule lagde våren 2018 ny skulesang.

 

 De kan bestille for haust 2023 og vår 2024 separat eller for heile skuleåret.

Gå inn på lenka:  Mjølk

eller   Frukt

Om noko er uklart ta kontakt 51776081 eller lye.skule@time.kommune.no


Frå 1. juni vil Time kommune gå over til ny app for kommunikasjon mellom heim og skule og denne erstatter SchoolLink.
Appen heiter Min skole -foresatt og er klar for nedlasting hos App store og Google Play

Nå er det skolestart og elevene kommer tilbake til skolen etter en lang sommerferie. Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. 

Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.
Her er en film som forklarer retten og skolens plikter:

Film