Meny
Velg Trinn eller SFO 1 Trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Står fortsatt igjen kanner og fat. Flott om det blir henta. 

Det finnes eit mangfald av frivillige lag og organisasjonar som gir tilbod og støtte til kultur og fritidsaktivitetar.  

https://www.time.kommune.no/tenester/barnehage-skule-og-familie/fritid-aktivitetstilbod-og-stotteordningar/ 


Turorientering er ein gild familieaktivitet 😊Postane ved Knudaheio ligg ute t.o.m. 5. mai.  Dei som finn alle postane, kan senda inn løysingsordet til Garborgsenteret og vera med i trekning av gilde premiar. Informasjon om dette vil finnast på kartet som kan lastas ned ved å følgja lenka:

Invitasjon til aktivitetsdag


Me ber om at føresette minner elevane på at dei må bruka fortau og sykkelstiar, og ikkje gå langs hovedvegen, når dei skal til skulen. Det kan fort oppstå farlege situasjonar, spesielt nå i den mørkaste tida på året.

Alle elevar har rett til eit trygt og god skulemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.   
Me vil at alle våre elevar skal oppleva ein inkluderande, trygg og god skulekvardag.  
Om de opplever dykkar barn ikkje har det trygt og godt, vil me at de skal gje beskjed til oss på skulen. Dette gjeld og om de er usikker på om eleven dykkar har det bra på skulen.  

 


Ber om at alle som skal levere og hente elevar på skulen eller SFO bruker den store parkeringsplassen rett over skulen, ikkje parkeringsplassen til Forsamlingshuset. Den er kun for dei som har ungar i Sporvongane barnehage. Me ser at det kan oppstå trafikkfarlege situasjonar når mange stopper i det området. 

Takk! 


Det er no opna for bestilling av skulemjølk og skulefrukt for skuleåret 2023/2024

Skolelyst, mjølkebestilling her

Skolefrukt, bestilling her


Solbrille med styrke funnet i atriet fredag 5. mai 2023.

Skulesang Lye skule

Elever og lærere på Lye skule lagde våren 2018 ny skulesang.