Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
Bruk av nettbrett/iPad

I Timeskulen bruker me lærebrett som verktøy for læring.  Dette betyr at kvar elev får tildelt ein iPad med tastatur som dei skal bruka som sitt arbeidsverktøy i opplæringa på skulen, og i arbeid med leksene heime. Som del av at kvar elev får ein iPad til utlån er det utforma kriterium som elevane må forhalds seg til. Føresette skal i Visma Flyt Skole under , Samtykke/skjema, godkjenne"Reglement iPad i skulen" før elev får utdelt iPad.