Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
Brukarundersøkingar i Time-skulen 2023

Til alle foreldre/føresette ved Lye skule

Vedlagt ligg informasjon til både elevundersøkinga for 5.-7 trinn og foreldreundersøkinga for 1.-7.trinn. Informasjonen fins på fleire språk.

Målet med desse viktige undersøkingane er å få informasjon om elevane si læring og trivsel på skulen vår. Denne informasjonen brukar me i arbeidet med å gjera læringsmiljøet endå betre.

Elevane på 5.-7.trinn skal ha undersøkinga dei neste vekene.

De foreldre er viktige samarbeidspartnarar for oss. Ved å svara på foreldreundersøkinga kan de foreldre seia dykkar meining om eleven si læring og trivsel på skulen.

Undersøkinga til dykk foreldre blir sendt ut via SMS i løpet av eit par veker. Begge føresette blir inviterte til å svara.  

Det er enkelt å svara og undersøkinga tek ca 3-5 minutt. Du må velja korrekt trinn ditt barn går på. Undersøkinga er anonym og det er umogleg å identifisera kven som svarer.
(Dei som har fleire elevar hos oss får fleire SMS'ar, og må svara på for kvart trinn de har elev på.)

Gå inn på desse lenkene for meir informasjon om elevundersøkinga:

Informasjon til foreldre om elevundersøkinga - nynorsk

Informasjon til foreldre om elevundersøkelsen - bokmål

Informasjon til foreldre om elevundersøkinga - engelsk

Informasjon til foreldre om elevundersøkinga - arabisk

Informasjon til foreldre om elevundersøkinga - polsk

Informasjon til foreldre om elevundersøkinga - ukrainsk

 

Gå inn på desse lenkene for meir informasjon om foreldreundersøkinga:

Informasjon om foreldreundersøkinga - nynorsk

Informasjon om foreldreundersøkelsen - bokmål

Informasjon om foreldreundersøkinga - engelsk

Informasjon om foreldreundersøkinga - arabisk

Informasjon om foreldreundersøkinga - polsk

Informasjon om foreldreundersøkinga - somali

 

På førehand tusen takk for at de tek dykk tid til å svare!