Valgfag 9. trinn 2024/25

Elevene skal nå velge valgfag for neste skoleår. I år søker elevene gjennom Visma. Alle vil få informasjon gjennom Visma om hvordan dere skal søke. Hvis noen ikke har mulighet for å søke digitalt, så kan dere levere inn siste side av infoheftet som ligger som vedlegg her, innen fristen 30.5.24
I infoheftet finner dere en beskrivelse av de ulike valgfagene.