Meny
Velg seksjon Mellomtrinnet 5.-7.trinn
Småtrinnet
Mellomtrinnet
Ungdomstrinn
Røsvikveien 1522 8220 Røsvik
Telefon: 75685000 mobil:46831186 Faks: - Send oss e-post
Redaktør: Trude Cecilie Gleinsvåg
Fredag 26. mai fikk mellomtrinnet besøk av Bjørnar fra Newtonrommet på Straumen. Han holdt robotkurs for elevene. Det ble en spennende og lærerik dag.

I uke 36 var 7. klassingene fra alle skolene i Sørfold på Sjunkhatten leirskole. Det ble en uke fylt med spennende innhold, mye læring og mange nye venner!

I dag har det vært stor spenning knyttet til arbeidet med FLL. Vi har hatt generalprøve der alle tre lagene ved Røsvik skole deltok.

5. klasse startet arbeidet med brøk med en praktisk oppgave på skolekjøkkenet. Målet med denne tilnærmingen var:

* Elevene skulle få en praktisk oppgave der de selv lagde brøker ved hjelp av det de hadde laget.

* Finne likeverdige brøker.

* Se sammenheng mellom brøk og hele tall.

* Brøker større enn 1.

* Addere og subtrahere brøker med lik nevner.