Meny
Velg seksjon Active Citizenship
Småtrinnet
Mellomtrinnet
Ungdomstrinn
Røsvikveien 1522 8220 Røsvik
Telefon: 75685000 mobil:46831186 Faks: - Send oss e-post
Redaktør: Trude Cecilie Gleinsvåg

Supporting Active Citizenship, 01.08.2019 - 31.07.2022

EHP-CZ-ICP-1-007

Zàkladni skola a materskà skola ANGELv Praze 12

Røsvik skole

Vårt multiplier event!

Avslutning av prosjektet Supporting Active Citizenship:

Gardenparty -
et arrangement som viser resultatet av prosjektet Supporting Active Citizenship i praksis


Les om vår reise til Praha, 25.-28. april 2022.


Supporting acrive citizenship - møte i Norge.

Ungdomsskolen har dette året hatt fokus på skole-og læringsmiljøet, og funnet på aktiviteter som har vært forebyggende og relasjonsskapende. Gjennom året har  vi hatt både små og store aktiviteter, men den største av dem alle var renovering av ungdomsklubbens lokaler.

Røsvik skole samarbeider videre med Angel skole i Praha. Småtrinnet har jobbet med å øve på selvstendighet i garderoben sin på skolen.

Elevbedrift er en praktisk undervisningsmetode der elevene skal få mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i et team med medelever.

Skoleårene 2019-2020, 2020 - 2021 og 2021 - 2022 deltar Røsvik skole i et spennende og utviklende samarbeidsprosjekt med skolen «Angel » (Zâkladnî skola) i Praha.

Vi skal blant annet utveksle undervisningsmetoder som går på medbestemmelse og demokrati. Vi skal arbeide innovativt med læreplanene og utvikle felles studieprosjekter.


Et av oppleggene i samarbeidsprosjektet med Praha har vi nå gjennomført for 2.gang;  “Garden Party”.
En aktivitetsdag hvor elevene er med og bestemmer innholdet i dagen.

Etter en ide fra vår samarbeidsskole Angel i Praha, har vi for 2. gang arrangert eventyrvandring.

Inspirerende samarbeidsprosjekt gir nye undervisningsmetoder
Skoleåret 2019-2020 ble
Røsvik skole med i et samarbeidsprosjekt med skolen «Angel » (Zâkladnî skola) i Praha. Så langt har skolene utvekslet undervisningsmetoder med
fokus på medbestemmelse og demokrati. Skolene har utviklet felles metoder og undervisningsopplegg.

Ved skoleårets slutt i juni 2020 gjennomførte skolen et “Garden
party” der elevene var med og bestemte hvilken underholdning og andre
aktiviteter man skulle ha, etter modell fra Angel skole i Praha.

Røsvik skole samarbeider videre med Angel skole i Praha. Dette året har mellomtrinnet arbeidet med problemstillingen: "Hvordan kan vi ta vare på alt som lever rundt og med oss?"

De ulike klassene på mellomtrinnet har arbeidet med forskjellige emner innenfor dette.


I starten av desember reiste 4 lærere fra Røsvik skole til Praha for å besøke samarbeidsskolen Angel skole, som er ei stor byskole i en av Prahas 22 bydeler. Besøket var et ledd i et internasjonalt samarbeid mellom disse to skolene.

Skoleårene 2019-2021 skal Røsvik skole delta i et spennende og utviklende samarbeidsprosjekt med skolen «Angel » (Zâkladnî skola) i Praha. De skal blant annet utveksle undervisningsmetoder som går på medbestemmelse og demokrati. De skal arbeide innovativt med læreplanene og utvikle felles studieprogrammer. Dette er også i tråd med den nye Fagfornyelsen som kommer til neste år.