Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Time kommune, Bryne skule Postboks 38 4349 Bryne Telefon: 51776400 Send e-post til oss
Besøksadresse: Ola Barkvedsveg 16 4340 Bryne
Redaktør: Heidi Barvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ny opplæringslov vart vedteken 09.06.23 og skal tre i kraft med verknad frå 01.08.24. Ei av lovendringane er at elevane på 8.- 10. trinn sjølve kan velja kva målform dei vil ha som hovudmål.  

Det er nå opna for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2023/2024.

Hugs neste års klasse for barnet ditt.
Nye 1. trinn til hausten må vente til klassane er klar.

Mjølkebestilling her   skulemjølk


2. mai 2023 blir Visma “Hjemmeweb” erstatta med “Foresattportal”. 

Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same linken som ligg på skulen si heimeside. Det vil frå 1.august 2023 vera gratis kjernetid i SFO for 1. og 2.klasse. 
I Time kommune vil det då vera gratis 2 og 3 dagars plass for desse. Matpengar kjem i tillegg.

- Elever som skal starta i 1. trinn får i november brev om kva skule dei høyrer til. Elevar som skal starta i 8. trinn får informasjon om dette i Visma Flyt skule etter 1. oktober.

- Det er rettleiande skulekrinsar i Time. Dette medfører at ein kan søkja om anna skule enn nærskulen for elevar som skal starta i 1. trinn og 8. trinn. Søknadsfrist for dette er 1. desember før komande skuleår. Innvilga vedtak er gjeldande for den tida eleven er elev i barneskulen/ungdomsskulen.

- Søknader som kjem inn etter 1. desember vil berre bli vurderte dersom eleven vil ha rett på plass etter nærskuleprinsippet (opplæringslova §8.1)

 Elev i Timeskulen - HovedportalFørsteklassingane i Noreg skal frå august 2022 få tilbod om gratis kjernetid i skulefritidsordninga. For 1.klassingar i Time kommune vil tilbodet om 3 dagar i skulefritidsordninga difor blir gratis frå 1. august.  
Om føresette ønskjer tilbod om 4 eller 5 dagar, vil prisen på eit 3 dagarstilbod bli trekt frå prisen på det tilbodet føresette vel.  
Døme:  3085 kr (5 dagar) – 1850 kr (3 dagar)= 1235 kr betalar ein for 5 dagar.  
Matpengar er rekna utanom pris på tilbodet. Dette må ein betale i tillegg.  
Dei vekene i skuleåret skulen har stengt og SFO er open, kan ein nytta dagane man har plass på SFO. Det er og mogleg å kjøpe opphald ekstra dagar. Denne ordninga gjeld og for ferieveka i slutten av juni og ved skulestart i august.  
Ein melder seg på tilbodet via Visma flyt skule. Det ligg lenke på heimesida til skulen. I oversikt over tilboda ein kan velje, er det eigne tilbod for 1.klasse. Føresette for 1.klassingar vel då det tilbodet dei ønskjer for sin elev.  

Søknadsfrist er 1. mars. Det er opent for påmelding via Visma Flyt skule frå 10.februar 2022. 

Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.

Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon helsenorge.no/helsestasjon.


Alle barn og unge skal kunna delta i minst ein fritidsaktivitet, uavhengig av foreldra sin økonomi. Derfor har me starta opp prosjektet ALLEMED i Time.