Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Time kommune, Bryne skule Postboks 38 4349 Bryne Telefon: 51776400 Send e-post til oss
Besøksadresse: Ola Barkvedsveg 16 4340 Bryne
Redaktør: Elin M. Johannessen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Måndag morgon sparka me i gang årets "gå til skulen-aksjon".


Fredag 21. september dansa heile skulen Blime-dansen 2018 saman med dei fleste skulane i landet.

Nå med forbetra lydkvalitet.


1. oktober blir det årsmøte i FAU i lille aula kl. 19.
Alle klassekontaktane og alle vara-klassekontaktane må møta saman med nye og gamle medlemmar av FAU.
Det kjem innkalling med årsmelding og rekneskap etter kvart.

For å sikre ein lusefri haust, oppfordrar Folkehelseinstituttet alle skolar og barnehagar til å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.  

Hovudlus er eit tilbakevendande problem i skolar og barnehagar landet over. Anslagsvis har ein til to prosent av barn i Noreg til ei kvar tid lus. Jamleg lusesjekk reduserer risiko for lus. Dersom alle sjekkar og behandlar seg for lus på same tidspunkt, vil det redusere talet på hovudlustilfelle over tid.

                 


Revidert plan for trafikk 2018/2019 Bryne skule 

Skulen har laga eit informasjonshefte for skuleåret 2018-2019.

 .


Håper de alle har hatt, eller framleis har, ein god ferie. I år kan me iallfall ikkje klaga på veret.
Måndag 20. august er det skulestart for alle kl. 8.15. Elevane møter i skulegarden. Denne dagen sluttar alle kl. 13.55.

Heidi Barvik er tilsett som ny rektor på Bryne skule. Ho er i dag rektor på Hognestad skule. Det er ikkje heilt bestemt kva for ein dato ho skal starta hos oss.
Me ønskjer henne velkommen!
(Elisabeth fortset som rektor på Bryne skule fram til og med 4. september).

Me oppfordrar alle nye førsteklassingar til å øva på å gå til  skulen. Mykje køyring gjer skulevegen utrygg. Sjekk og at syklane er i god stand i god tid før skulen startar (og at hjelmane er på plass).

Etter 21 år på Bryne skule, har eg, rektor, i dag sagt opp stillinga mi ved Bryne skule.
Når oppseiingstida er ute, skal eg starta som rektor ved Sørbø skole i Sandnes kommune.