Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Time kommune, Bryne skule Postboks 38 4349 Bryne Telefon: 51776400 Send e-post til oss
Besøksadresse: Ola Barkvedsveg 16 4340 Bryne
Redaktør: Heidi Barvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Siste frist for å henta gjengløymte klede etter symjinga på Bryne ungdomsskule er fredag 17. juni.


Mvh Monica Penne Norheim
Bryne u skule

Ein kan no søka om lågare pris på SFO om husstanden samla har låg inntekt. Ordninga gjeld barn 1. - 4. klasse.

Kjære foreldre!
Tirsdag 7. juni kl 18.30-19.30 blir det viktig informasjonsmøte for foreldra som har barn som skal starta på 1. trinn ved Bryne skule hausten 2022. Me vil m.a informera litt om skulestart torsdag 18. august og gruppeinndelinga. De vil få møta dei som skal arbeida på trinnet. 

 


Etter kvart skoleår er det noko utskifting av personalet ved skulen. Nokre lærarar sluttar og andre kjem til. Neste skuleår vil me på Bryne skule ha ti nye lærarar og ein ny avdelingsleiar ved skulen vår. Me er godt i gong med rekruttering av lærarar, og har fått mange godt kvalifiserte søkarar der fleire allereie er tilsett. 

Me har kontaktlærarar til alle klassene på skulen. Føresette vil få informasjon om kven som skal vera i dei ulike klassane i løpet av første halvdel av juni.

Årsaka til at tilsette sluttar er samansette. Det er normalt at det er noko utskifting kvart år, likevel ser me at omfanget har vore større enn normalt den siste tida. Me har derfor henta inn bistand fra ekstern aktør som skal vera med oss og sjå på korleis me kan betra arbeidsmiljø, organisering og drift. Dette arbeidet har starta, og vil pågå utover hausten. Her vil også FAU bli involvert. 


Min skole - informasjon ut til foresatt

Med Min Skole-appen kan foresatte:
-Motta og sende meldinger (til skolens ansatte)
-Registrere fravær og se registrert fravær
-Se timeplan og informasjon knyttet til denne
-Se og besvare samtykker
-Besvare spørreskjema
-Se publisert underveisvurdering og halvårsvurdering
-Se publiserte karakterer
-Se informasjon knyttet til SFO-opphold og SFO-tilstedeværelse
-Lese og sende beskjeder mot SFO-tilstedeværelse

Sjå vedlagt hefte for meir informasjon

Me fekk i dag sjå eit flott og lærerikt show frå Jærmuseet og Science Circus.

Kommunen har fått mange spørsmål om jod-tablettar etter at krigen i Ukraina begynte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) seier det er lite sannsynleg at krigen i Ukraina vil gi behov for jod-tablettar. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jod-tablettar lagra heime, og hovudgrunnen til det er at atomubåtar og atomisbrytarar seglar langs kysten av Noreg. 


Barn i barnehage, elevar i grunnskule og vidaregåande skule treng ikkje lenger testa seg om dei har symptom på covid-19. Føresette treng heller ikkje melda frå til skulen eller barnehagen om barnet deira vert smitta. Me kjem av den grunn ikkje til å halda fram med å senda ut melding til føresette ved smitte i ein klasse/avdeling.