Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Besøksadresse: Ola Barkvedsveg 16 4340 Bryne
Time kommune, Bryne skule Postboks 38 4349 Bryne Telefon: 51776400 Send e-post til oss
Redaktør: Jone Siqveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma


Da Visma Flyt Skule vil bli klargjort for å opne opp nytt skuleår 2024-2025 vil det ikkje vera mogleg å søke SFO og legge inn endringar på SFO opphaldet i perioden  01.07 - 10.07..
De som føresett vil ikkje finna valet for å søke SFO i denne perioden.

Frå og med 5. juni kan du bestilla skulemjølk for skuleåret 2024/2025.

Hugs neste års klasse for barnet ditt.

Mjølkebestilling her   skulemjølk


Minnar om foreldremøte i morgon tysdag 4. juni kl. 17.30-19.00 i aula, inngang D.

Dette er for dei som startar på skulen i august 2024.  Hei alle foreldre/føresette ved Bryne skule.

Sender dykk ein oversikt over kven som blir kontaktlærarar og faglærarar/spes.ped på dei ulike trinna til neste år (sjå vedlegg).
På Bryne skule har me no i tida fram mot ferien ein del fokus på å halda skulen vår ryddig/fin.
I den forbindelse ligg det mykje gjengløymde klær på skulen. Me kjem tilbake til med meir informasjon om kor/korleis de kan koma  å henta ting de saknar.

Ønsker alle ein god dag.
... og hugs å ta kontakt om det er noko de ønsker å ta opp med oss om skulen. 

Helsing
Jone Siqveland
rektor

Til hausten tek Bryne skulekorps inn nye aspirantar og musikantar frå 3. trinn og eldre.
Me har rekrutteringsdag på Bryne ungdomsskule i aulaen torsdag 30. mai klokka 17.00. Då kan du og ein av foreldra dine koma og høyra på ein liten konsert, og få sjå på ulike instrument. Me vil fortelja både deg og foreldra dine om korleis det er å gå i korps.

 


Informasjon til foreldre/føresette

Endring av frekvens i utskifting av iPad i Time kommune

Les meir i vedlegget.

 


Litt informasjon frå rektor er vedlagt.

God helg til alle!

 


-Time kulturskule har søknadsfrist 1. mai for kulturskuleplass til hausten.

- Link til heimesida: http://www.timekulturskule.no