Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Time kommune, Bryne skule Postboks 38 4349 Bryne Telefon: 51776400 Send e-post til oss
Besøksadresse: Ola Barkvedsveg 16 4340 Bryne
Redaktør: Heidi Barvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Frå Helsenorge;  "Regjeringen har lettet på tiltakene. Fra 26. januar kan testing erstatte smittekarantene og reisekarantenen avvikles. Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar."
Dette betyr at elevar som er i smittekarantene kan kome på skulen onsdag 26.januar, viss dei har negativ hurtigtest. 

Me går no inn i ein periode der me kan forventa meir smitte. Omikron-varianten av koronaviruset er meir smittsamt, men sidan det er mange vaksinerte og færre som vert alvorleg sjuke, er det tid for å avvikla dei inngripande tiltaka.  

Time, Klepp, Hå og Gjesdal har beslutta å gå over til grønt nivå i skular og barnehagar frå og med torsdag 20. januar. 

Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.

Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon helsenorge.no/helsestasjon.


Alle barn og unge skal kunna delta i minst ein fritidsaktivitet, uavhengig av foreldra sin økonomi. Derfor har me starta opp prosjektet ALLEMED i Time. 

Den halvårlige nasjonale lusesjekken. 
Hovudlus er eit tilbakevendande problem i barnehagar og skular landet over, og ein rekne med at ein til to prosent av norske barn har hovudlus til einkvar tid.
Me håpar at alle familiar med barn i barnehage eller skule i vår kommune støttar opp om aksjonen slik at me i fellesskap kan redusera luseplaga hos oss. Kven bør sjekke seg for hovudlus? Barnehagebarn/skuleelevar og deira familiemedlemmar. Tilsette i barnehage/skule og deira familiemedlemmar. Jo fleire som sjekkar seg, dess fleire vil kunne oppdage om dei har lus og behandle seg slik at luseplaga blir redusert.

Skulen har tidlegare uttrykt bekymring for auka trafikk i nærområdet til skulen. Det er mange barn som blir køyrt til skule / sfo og dette fører til auka trafikk og mindre trygg skuleveg for dei elevane som går eller sykler til skulen. Det er tronge vegar som leier inn til skulen, og kommunen har sett opp forsterka lys for å betra tryggleiken på overganger. Likevel er me bekymra for mengda av køyretøy som ferdes i området medan 500 elevar er på veg til skulen. Dette ønskjer me no å få gjort noko med. Me ønskjer at området rundt skulen vert ei hjartesone. Dette betyr at hjartesona er tilnærma bilfri i tida elevane er på veg til eller frå skulen.

Frå 1.juni vil Time kommune gå over til ein ny app for kommunikasjon mellom heim og skule. Denne appen heiter "Visma Min skole". Her kjem info: