Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Time kommune, Bryne skule Postboks 38 4349 Bryne Telefon: 51776400 Send e-post til oss
Besøksadresse: Ola Barkvedsveg 16 4340 Bryne
Redaktør: Heidi Barvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

7. trinn på Bryne skule vil jær en forskjell og inspirera andre til å "jæra" det same. 

 


Songskattane er del av Den kulturelle skulesekken sitt program i Time kommune. Kvart år får 4.trinn i heile kommunen vera med på eit djupdykk i norsk songtradisjon. I år var det duka for premiære på ei ny samling og me fekk vera med elevane opp Til Sætra. 


Tysdag 5. Mars vart Gleding sett på agendaen for alle som bryr seg om Bryne skule. Elevane, personalet og føresette fekk oppleve ei energisk og varm Siri Abrahamsen som baud på seg sjølv gjennom 5 samlingar. Ho hadde 2 samlingar med elevane kor ho delte små og gode tips om korleis elevane kan vera «superhelter» i kvarandre sine liv. Smil og gode ord smittar lett og vil gjera kvardagen betre for alle.  

Kvar vår inviterer FAU og skule til felles foreldremøte, og det gjer me i år og. Sett av tysdag 5. mars til ein kveld i for Gleding . Me er så heldige å få besøk av Siri Abrahamsen, som vil fortelja oss korleis me kan byggja empatiske mennesker ved hjelp av Gleding.

Fra 1.januar gjeld nye betalingssatsar.

Frå Bryne skule kom det inn 25 376 kroner til Idas Hjelpefond.
(Det er fortsatt mulig å vippse på "kjøp og betal" og legg inn nr 134897, eller betala via konto nr: 3325.37.38397)

Takk for innsatsen,-)  

Ida takkar – godt jobba!


«I uke 46 starter FAU opp med trafikkvakter ved fotgjengerovergangen ved Stadion, Einar Knudsen og Fretex. Formålet med trafikkvaktene er å forbedre tryggheten for elevene i den mørkeste tiden av året. Med tanke på instruksen som er gitt til trafikkvaktene i forhold til syklister, så vil FAU oppfordre foreldre til å ta en gjennomgang med barna sine som sykler til skolen at de alltid bør gå av sykkelen når de krysser fotgjengerovergangen. Bilister har i utgangspunktet ingen plikt til å stoppe så lenge de sykler over.»  

Med vennlig hilsen  
Elisabeth Karlsbakk
Sekretær i FAU


For å sikre ein lusefri haust, oppfordrar Folkehelseinstituttet alle skolar og barnehagar til å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.  

Hovudlus er eit tilbakevendande problem i skolar og barnehagar landet over. Anslagsvis har ein til to prosent av barn i Noreg til ei kvar tid lus. Jamleg lusesjekk reduserer risiko for lus. Dersom alle sjekkar og behandlar seg for lus på same tidspunkt, vil det redusere talet på hovudlustilfelle over tid.