Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
FAU - foreldra sitt arbeidsutval

"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt." (henta frå www.fug.no) 

FAU er hjemla i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representere alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

I juni 2015 blei vedtatt kva vedtekter som skal gjelda for FAU. Desse ligg vedlagt.

 

FAU  2023 - 2024
1. trinn Kay Even Siqveland 2 år Materialforvalter 2
    kay.even.siqveland@gmail.com - tlf 90795723
2. trinn Marit Lothe 1 år Kasserer
    lothemarit@gmail.com - tlf 99607584
3. trinn Toril Øgreid 1 år Sekretær
    torill.ogreid@gmail.com - tlf 99275250
4. trinn Stig Jespersen 1 år Leder
    stig@arkitekturteknikk.no tlf 92689680
5. trinn Jarl Ove Frivold, 2 år Nestleder
    jofriv@gmail.com - tlf 95871104
6. trinn Lina Bryne Larsen 1 år Materialforvalter 1
    lina.bryne.larsen@gmail.com tlf 99028660
7. trinn Roy Flataukan Hustoft 1 år 17.mai komitè kommunal
    royfl@live.no tlf 97165933


Rektor møter på FAU møta.

Medlemmar i SU: Stig Jespersen 1 år Leder stig@arkitekturteknikk.no tlf 92689680
Medlem i KFU:     Stig Jespersen 1 år Leder stig@arkitekturteknikk.no tlf 92689680

 

Klikk gjerne på logoen nedanfor for å gå inn på det nasjonale foreldreutvalget for grunnskulen.