Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Vedlegg
Vedtekter FAU
Referat FAU 7. januar 2019
Referat FAU 4. februar 2019
Referat FAU 4. mars 2019
Referat FAU 1. april 2019
Referat FAU 02.09.2019
Innkalling til årsmøte FAU 30.09.19
Årsmelding FAU 2018-2019
Referat årsmøte i FAU 30.09.2019
Referat fra møte i FAU 07.09.2020
Innkalling årsmøte i FAU 28.09.2020
Årsmelding FAU Bryne skule2019-2020
Referat 2. november 2020
Referat FAU 11. jan 2021
Referat FAU 8. februar 2021
Referat FAU 8. mars 2021
Referat FAU-møte 12. april 2021
Referat FAU-møte 10. mai 2021
Referat FAU-møte 7.juni 2021
Referat FAU-møte 30. august 2021
Innkalling årsmøte FAU 27.09.2021
Årsmelding FAU Bryne skule 2020-21
Referat fra møte i FAU 27.09.21
Referat årsmøte i FAU 27.09.21
Referat FAU 01.11.2021
Foreldrekontaktar 2020-21
Referat FAU 12.09.2022
Årsmelding 2021-2022 FAU Bryne skul
Referat FAU 061221
Referat FAU 030122
Referat FAU 070222
Referat FAU 070322
Referat FAU 020522
Referat FAU 130622
Referat fra årsmøte i FAU 03.10.22
REferat FAU 031022
Referat FAU-møte 28.11.2022
Referat FAU 07.11.2022
Referat FAU 16.01.2023
Referat FAU-møte 6. feb 2023
Referat FAU 060323
Referat 11.04.2023
Referat FAU 020523
Referat FAU 06.06.2023
Innkalling årsmøte i FAU 25.09.23
FAU Bryne skule årsmelding2022-2023
Referat FAU-møte 4. sept. 2023
Referat årsmøte i FAU 25.09.23
Referat, FAU-møte 25.09.23
Referat FAU 06.11.23
Referat FAU-møte 04.12.2023
Referat FAU 08.01.2024
Referat FAU-møte 05.02.24
Referat FAU 04.03.24
Referat FAU 08.04.24
Referat FAU-møte 29.04.2024
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
FAU - foreldra sitt arbeidsutval

"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt." (henta frå www.fug.no) 

FAU er hjemla i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representere alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

I juni 2015 blei vedtatt kva vedtekter som skal gjelda for FAU. Desse ligg vedlagt.

 

FAU  2023 - 2024
1. trinn Kay Even Siqveland 2 år Materialforvalter 2
    kay.even.siqveland@gmail.com - tlf 90795723
2. trinn Marit Lothe 1 år Kasserer
    lothemarit@gmail.com - tlf 99607584
3. trinn Toril Øgreid 1 år Sekretær
    torill.ogreid@gmail.com - tlf 99275250
4. trinn Stig Jespersen 1 år Leder
    stig@arkitekturteknikk.no tlf 92689680
5. trinn Jarl Ove Frivold, 2 år Nestleder
    jofriv@gmail.com - tlf 95871104
6. trinn Lina Bryne Larsen 1 år Materialforvalter 1
    lina.bryne.larsen@gmail.com tlf 99028660
7. trinn Roy Flataukan Hustoft 1 år 17.mai komitè kommunal
    royfl@live.no tlf 97165933


Rektor møter på FAU møta.

Medlemmar i SU: Stig Jespersen 1 år Leder stig@arkitekturteknikk.no tlf 92689680
Medlem i KFU:     Stig Jespersen 1 år Leder stig@arkitekturteknikk.no tlf 92689680

 

Klikk gjerne på logoen nedanfor for å gå inn på det nasjonale foreldreutvalget for grunnskulen.