Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Sosiallærar og ressursteam

Bryne skule er opptekne av at alle elevane skal ha eit godt miljø. Sosiallærarane på skulen har ein viktig funksjon i dette arbeidet.
Kari Fasseland er sosiallærar for elevar på 1. - 7. trinn.  Tlf.: 51776407,   mailadr.: kari.fasseland@time.kommune.no

Sosiallærar saman med rektor deltek på skulen sitt ressursteam. Ressursteamet skal hjelpa både skular og foreldre med utfordrande sakar. Eit viktig prinsipp er tidleg innsats og at barn som skal få hjelp når eit problem oppstår. Du kan lesa meir om ressursteam i foreldrebrosjyren som ligg på denne sida!